Persbericht

DSM investeert in kennis en innovatie in Nederland

Sittard, NL, 22 mei 2012 07:15 CEST

DSM kondigt vandaag aan de komende 2 jaar ca € 100 miljoen te gaan investeren in drie nieuwe R&D faciliteiten in Delft en Sittard-Geleen. De investering is een bevestiging van DSM’s band met Nederland, de bakermat van het ruim 110-jaar oude Life Sciences en Materials Sciences bedrijf. In Delft gaat het om een nieuw laboratorium voor biotechnologisch onderzoek en een bijdrage van DSM aan het net opgerichte consortium voor de Bioprocess Pilot Facility (BPF) voor bio-research. In Sittard-Geleen wordt op de Chemelot Campus een nieuw onderzoeksgebouw voor materiaalwetenschappen gebouwd. De investeringen hebben, vanwege de samenwerking met kennisinstellingen, overheden en andere bedrijven (inclusief het MKB), een belangrijke impact op de versterking van de Nederlandse kenniseconomie, precies op de gebieden die de overheid als belangrijke topsectoren voor de toekomst heeft aangewezen.

De laboratoria in Delft en Sittard-Geleen zullen naar verwachting in 2014 in gebruik genomen worden. In de laboratoria zullen zo’n 700 mensen werken aan innovatieve oplossingen voor de grote uitdagingen waar de wereld voor staat op het gebied van onder andere energie & klimaat en voeding & gezondheid, die passen in de koplopers-positie die Nederland inneemt op het gebied van duurzaamheid.

Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke DSM N.V., ziet de investeringen als een duidelijk commitment aan de innovatie-inspanningen van DSM: “Innovatie is één van de belangrijke groeidrijvers van het nieuwe DSM en in toenemende mate zien we daarin het belang van open innovatie waarin wordt samengewerkt met klanten en diverse andere partijen. Eén van de sterktes van Nederland is juist de nauwe samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en overheid. Hierbij moet ook worden verzekerd dat Nederland concurrend blijft, omdat productie en R&D op langere termijn altijd zullen moeten samenhangen. DSM zal met deze investeringen samen met onze partners innovatieve duurzame oplossingen ontwikkelen voor de grote uitdagingen van deze tijd”.

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is opgetogen over de investeringen van DSM: “Dit versterkt de positie van de Nederlandse kenniseconomie en zorgt ervoor dat we ook in de toekomst tot de wereldtop in sectoren als agrofood, chemie, energie behoren. Bovendien levert de investering banen en inkomsten op in economisch moeilijke tijden.”.

Atzo Nicolaï, directeur DSM Nederland, voegt daaraan toe: “Deze investeringen tonen aan dat Nederland voor DSM niet alleen de bakermat is, maar ook een kennisplatform én springplank naar de toekomst. Voor de innovatie-ambities van DSM is Nederland belangrijk. Deze investeringen, die naadloos aansluiten bij de gekozen research- en innovatiespeerpunten van Nederland in de vorm van de topsectoren, laten zien dat DSM die ambitie serieus neemt. Zowel de landelijke overheid als de provincies Limburg en Zuid-Holland faciliteren deze investeringen vanuit het perspectief van de topsectoren.”

Hoogwaardige materialen in Sittard-Geleen

Het nieuwe R&D gebouw op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen vormt een belangrijke basis van de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten van DSM Engineering Plastics. Het zwaartepunt van DSM’s hoogwaardige materialen-onderzoek ligt historisch in Sittard-Geleen, hetgeen geleid heeft tot een bundeling van belangrijke technologische competenties en unieke expertise. Daarnaast biedt huisvesting op de Chemelot Campus kansen voor open innovatie, door de nabijheid van andere (start-up) bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Roelof Westerbeek, directeur van DSM Engineering Plastics, ziet de investering als een belangrijke stap in de strategie: “Eén van de hoofdelementen in DSM Engineering Plastic’s strategie voor winstgevende groei is innovatie. Recent zijn wij begonnen met de uitbreiding van expertise in andere regio’s, zoals de Verenigde Staten en Azië. Maar tegelijkertijd blijven we investeren in de competenties in Sittard-Geleen, welke wij mondiaal voor onze klanten en business zullen uitnutten, zoals nieuwe polymeren voor de automobiel en electronica industrie. De unieke combinatie van technologieën en expertise die daar vanuit het verleden is opgebouwd, blijft de kern waarop wij onze business verder bouwen en winstgevende groei kunnen blijven realiseren.”

Het nieuwe gebouw zal plek bieden aan ongeveer 420 medewerkers.

De Provincie Limburg heeft zich samen met de regio sterk gemaakt om deze investeringen mogelijk te maken. Volgens gedeputeerde Economische Zaken Mark Verheijen van de Provincie Limburg geeft dit een enorme boost aan de ambities die Limburg heeft met de Chemelot Campus: “Limburg door innovatie laten uitgroeien tot een florerende, internationaal meetellende regio waar het goed wonen, werken en leven is. Deze investeringen laten zien dat DSM en Limburg dit toekomstbeeld met het volste vertrouwen tegemoet zien.”

Biotechnologie in Delft

Het DSM Biotechnology Center in Delft ondersteunt de innovatieprocessen van diverse businesses in DSM, zoals DSM Food Specialties, DSM Sinochem Pharmaceuticals, DSM Biobased Products & Services en DSM BioSolutions. Het nieuwe laboratorium in Delft gaat de R&D processen van het DSM Biotechnology Center huisvesten. Het nieuwe gebouw gaat plaats bieden aan 285 mensen en zal voldoen aan de hoogste standaarden voor biotechnologisch onderzoek.De provincie Zuid-Holland draagt bij aan de komst van het researchgebouw in een afspraak dat op het DSM-terrein ruimte komt voor open campusonsontwikkeling. Daarmee krijgen jonge biotechbedrijven een plek om in Delft-Noord snel door te groeien. Een aantal voorzieningen in het nieuwe gebouw kunnen ook door die bedrijven gebruikt worden.

Hans-Christian Ambjerg, directeur van DSM Food Specialties: “DSM Food Specialties heeft gekozen voor een agressieve groei strategie, waarin innovatie een sleutelrol speelt. Voor DSM Food Specialties is Delft een zeer belangrijke plek voor ons biotechnologisch onderzoek, dat innovaties met een hoge toegevoegde waarde biedt aan ons wereldwijde klantenbestand voor nieuwe innovatieve producten voor de voedingsmiddelen industrie, zoals de recent geintroduceerde nieuwe voedingsmiddelen enzymen voor de bakkerij-  en bier -industrie. De site in Delft is daarbij de hoeksteen van ons mondiale innovatienetwerk. Door het versterken van ons DSM Biotechnology Center met een nieuw state-of-the-art laboratorium, kunnen we niet alleen de aanwezige competenties beter benutten en versterken, maar worden we ook een nog aantrekkelijker werkgever voor talent op het gebied van biotechnologie.”

Naast het realiseren van een nieuw biotech-laboratorium in Delft, is DSM ook partner in de recent geopende ‘Bioprocess Pilot Facility’ (BPF) die gevestigd is op de locatie van DSM in Delft. Dit consortium, een samenwerkingsverband tussen DSM, CSM/Purac en de Technische Universiteit Delft, heeft faciliteiten voor het opschalen van biotechnologische processen, die gebruikt kunnen worden voor zowel R&D als opleidingsdoelen. De BPF is van groot belang voor het opschalen van fermentatie en opwerkingsprocessen, en ook voor de voorbewerking van plantaardig restmateriaal tot grondstof voor fermentatie, zoals onder andere gebruikt wordt bij de tweede generatie biobrandstoffen.

De BPF is een open faciliteit, waar andere bedrijven, universiteiten, instituten etc. hun opschalings-onderzoek voor bio-processen kunnen uitvoeren. DSM, CSM en de TU Delft bundelen hun krachten om daarmee een faciliteit van wereldklasse te creëren waarmee nieuwe bio-processen getest kunnen worden in de opschaling van laboratorium en pilot plant naar industriële omvang. Dankzij een gezamenlijke bijdrage van provincie en gemeenten in Zuid-Holland kan de BPF ook door jonge, kleinere bedrijven worden gebruikt.

Gedeputeerde Economie van de Provincie Zuid-Holland, Govert Veldhuijzen: “Met de investering van DSM en de uitbreiding van mogelijkheden voor kleine biotechbedrijven in Delft, zetten we een grote stap in de ontwikkeling van een biobased cluster van Europees formaat in onze regio. Dit is het eerste resultaat in uitvoering van de economische agenda voor Zuidvleugel, waarvan we eind november vorig jaar de uitvoering hebben gestart. Een heel mooi voorbeeld van het goed optrekken van bedrijven en overheden bij innovatiebeleid. Ik ben hier heel blij mee."

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421