Persbericht

DSM neemt Tortuga over om diervoedingbusiness te versterken

Heerlen, NL, 08 aug 2012 07:15 CEST

  • DSM (NYSE Euronext: DSM KON) neemt Tortuga over voor een totale ondernemingswaarde van circa €465 miljoen in contanten
  • Verwachte netto-omzet Tortuga in 2012 circa €385 miljoen; EBITDA circa €60 miljoen
  • Tortuga is leider in diervoedingssupplementen voor de Braziliaanse markt voor rundvee en kleine herkauwers
  • Acquisitie versterkt DSM’s aanwezigheid in de belangrijke en zeer aantrekkelijke diervoedingsmarkt in Latijns Amerika
  • Tortuga biedt DSM uitstekende mogelijkheden voor omzetsynergie door levering van bestaande DSM-vitaminen en andere producten via Tortuga
  • Acquisitie betekent uitbreiding van DSM’s huidige aanbod van diervoedingsingrediënten met organische sporenmineraaladditieven; uitstekende fit met DSM’s diervoedingsportfolio en goed uitgangspunt voor verdere groei op wereldschaal
  • Acquisitie in lijn met DSM’s strategische focus op snelgroeiende economieën
  • Waardecreërende acquisitie; onmiddellijke bijdrage aan winst per aandeel

Koninklijke DSM N.V. heeft vandaag bekendgemaakt dat het definitieve overeenstemming heeft bereikt over de overname van Tortuga via een transactie geheel in contanten voor een totale ondernemingswaarde van circa €465 miljoen (BRL 1.160 miljoen). Afhankelijk van de daadwerkelijk door Tortuga behaalde EBITDA in 2012 kan de koopprijs op basis van hetzelfde EBITDA-veelvoud worden aangepast tot een ondernemingswaarde van maximaal circa €490 miljoen. Afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke voorwaarden zal de transactie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 worden afgerond.

Tortuga, een particuliere Braziliaanse onderneming, is een vooraanstaand producent van diervoedingssupplementen, met name voor op grasland gehouden slacht- en melkvee. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Sao Paulo (Brazilië) en heeft circa 1.200 mensen in dienst. Tortuga beschikt over drie productielocaties in Brazilië. De verwachte netto-omzet over 2012 is circa €385 miljoen (BRL 965 miljoen), met een EBITDA van circa €60 miljoen (BRL 150 miljoen). DSM ziet aantrekkelijke omzet- en andere synergieën met het bedrijf.

Strategische achtergrond

Op grasland gehouden slacht- en melkvee leeft voor een belangrijk deel van natuurlijke vegetatie. Deze voeding bevat vaak te weinig mineralen, fosfor, stikstofbronnen, vitaminen en micronutriënten. Voor optimale prestaties en een optimale gezondheid van de dieren zijn voedingssupplementen nodig. De wereldmarkt voor voedingssupplementen voor herkauwers wordt geschat op ruim € 4 miljard en groeit met circa 3% per jaar, waarbij voor organische sporenmineralen (chelaten) een aanzienlijk sterkere groei (7-10%) wordt gerealiseerd. Tortuga is een van de belangrijkste leveranciers van organische sporenmineralen in de wereld, ondanks het feit dat de onderneming tot dusver uitsluitend in Latijns Amerika actief is.

De acquisitie van Tortuga stelt DSM in staat waarde te creëren op basis van zijn vergrote aanwezigheid in de waardeketen met een breed aanbod aan diervoedingsingrediënten, gebruikmakend van zijn sterke internationale productie- en verkoopnetwerk. Met name zal waarde worden gecreëerd door middel van omzetsynergie, waarbij DSM-ingrediënten worden toegepast in de producten en mixen van Tortuga en verkocht via de distributiekanalen van Tortuga voor herkauwers, en waarbij de unieke producten van Tortuga, met name het complete aanbod aan organische sporenmineralen, worden aangeboden aan wereldwijde afnemers van DSM’s diervoedingsproducten. Ook zal DSM door de acquisitie nog beter in staat zijn om integrale voedingsoplossingen aan te bieden en inkomsten te genereren uit know-how en adviesdiensten op het gebied van diervoeding.

De acquisitie van Tortuga betekent een uitbreiding van DSM’s ingrediëntenportfolio met organische sporenmineralen en maakt van DSM een complete aanbieder van oplossingen op het gebied van diervoeding. Tortuga zal DSM’s betrokkenheid bij voedingssupplementen en additieven voor herkauwers vergroten en zal naar verwachting bijdragen aan versnelde omzetgroei doordat de kennis en de sterke positie van Tortuga op het gebied van supplementen voor herkauwers kan worden gebruikt in andere herkauwersmarkten in Latijns Amerika en de rest van de wereld. DSM kan de sterke positie van Tortuga op het gebied van organische sporenmineralen ook benutten in andere marktsegmenten wereldwijd, bijvoorbeeld voedingsoplossingen voor houders van varkens en pluimvee.

De transactie versterkt tevens DSM’s aanwezigheid in Brazilië, ‘s wereld belangrijkste rundvleesproducent en –exporteur met aantrekkelijke groeivooruitzichten, en biedt DSM additionele verkoopkanalen in de Braziliaanse markt. Bovendien is de acquisitie in lijn met DSM’s strategische focus op snelgroeiende economieën, een van de vier strategische ‘groei-aanjagers’ van DSM.

DSM verwacht dat de transactie onmiddellijk zal bijdragen aan de winst per aandeel. Tevens zullen tijdens het integratieproces de gebruikelijke operationele efficiencyverbeteringen worden gerealiseerd.

De acquisitie van Tortuga is de zevende acquisitie in het cluster Nutrition sinds DSM in september 2010 zijn concernstrategie “DSM in motion: driving focused growth” presenteerde. Deze acquisities zijn een integraal onderdeel van DSM’s strategie voor het cluster Nutrition en zullen bijdragen aan de groei van DSM’s aantrekkelijke portfolio op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, nu en in de toekomst.

Feike Sijbesma, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, verklaarde: “DSM heeft tot nu toe voor €2,2 miljard aan groeibevorderende acquisities afgerond sinds de onderneming begon aan de uitvoering van het huidige strategische plan, minder dan twee jaar geleden. Daarvan is €1,8 miljard besteed in het cluster Nutrition. Na afronding van de aangekondigde acquisities zal het cluster Nutrition op pro forma basis uitkomen op een omzetniveau van meer dan €4 miljard op jaarbasis. Dit zal resulteren in een sterkere en stabielere groei en winstgevendheid voor DSM als geheel. Deze acquisitie past volledig in DSM’s strategie. Wij blijven ons richten op het creëren van waarde voor alle stakeholders door te voorzien in innovatieve en duurzame oplossingen voor de grootste uitdagingen waar de wereld nu en in de toekomst mee te maken heeft.”

Leendert Staal, president en CEO van DSM Nutritional Products, gaf als toelichting: “De acquisitie van Tortuga is een zeer belangrijke mijlpaal voor DSM. Ze versterkt onze positie in voedingssupplementen en additieven voor herkauwers en ook onze aanwezigheid in Brazilië, een van de belangrijkste markten voor herkauwers ter wereld. Bovendien verbreedt Tortuga ons aanbod van diervoedingsingrediënten met de zeer aantrekkelijke organische sporenmineralen en biedt het veel mogelijkheden om waarde te creëren door synergie. Ik kijk ernaar uit om het zeer capabele team van Tortuga-medewerkers bij DSM te mogen verwelkomen.”

Creuza Fabiani, directeur van Tortuga, gaf als toelichting: "Tortuga is al bijna 60 jaar actief maar heeft nog steeds een enorm groeipotentieel en heeft de vleesproductiesector veel te bieden. DSM neemt die uitdaging nu op. Zij zetten voort wat wij tot nu toe hebben opgebouwd. Ik heb DSM met zorg uitgekozen omdat hun activiteiten niet in conflict zijn met die van Tortuga in de Braziliaanse markt en omdat er door de grote synergie tussen de beide bedrijven veel groeimogelijkheden zijn voor alle medewerkers van Tortuga.”

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421