Persbericht

DSM opent nieuwe fabriek voor innovatieve reflectiewerende coating

Sittard, NL, 22 apr 2013 08:15 CEST

Koninklijke DSM N.V. heeft op de Chemelot-locatie in Sittard-Geleen een nieuwe fabriek geopend voor de productie van onze antireflecterende (AR) glas-coating. De behoefte aan extra capaciteit voor deze coating is een direct gevolg van de snelle groei van de markt voor zonne-energie.

De AR-coating is een product dat door het DSM Innovation Center is ontwikkeld en inmiddels via intellectuele eigendomsrechten is beschermd. De AR-coating is voornamelijk bedoeld om te worden toegepast op zonnepanelen. De AR-coating – een dunne nanoporeuze laag met een dikte van ongeveer 100 - 150 nm - wordt aangebracht op de glazen deklaag van zonnepanelen en vermindert de reflectie van zonlicht aanzienlijk. De hierdoor verkregen verbetering van het energierendement van deze modules kan oplopen tot 4%.

De AR-coating wordt op de markt gebracht door DSM Advanced Solar, een van de groeiplatforms binnen het DSM Innovation Center.

De fabriek werd officieel geopend door Rob van Leen, Chief Innovation Officer bij DSM, en Ulrich Frei, Managing Director van Interfloat Corporation, de eerste licentienemer voor de AR-coating in de Europese industrie voor zonne-energie.

Rob van Leen geeft als toelichting: “DSM draagt op vele manieren bij aan de toekomstige beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen, onder meer met activiteiten op het gebied van de bio-energie en zonne-energie. De versneld groeiende vraag naar onze AR-coating is de reden waarom we onze productiecapaciteit op de Chemelot-locatie hebben verhoogd.”

Ulrich Frei voegt daaraan toe: “We zijn erg verheugd over het feit dat we met DSM kunnen samenwerken. DSM heeft onze voorkeur als leverancier antireflecterende coatings voor zonnepanelen. Interfloat gelooft, net als DSM, in hoogwaardige producten. DSM’s AR-coating biedt de beste transmissie­versterking in zijn klasse en uitstekende duurzaamheid, en dit sluit uitstekend aan bij de strategie van Interfloat die erop is gericht om de toonaangevende producent van glas voor zonnepanelen in Europa te blijven.”

Zonne-energie wordt algemeen beschouwd als een belangrijke alternatieve en hernieuwbare energiebron. Eind 2012 bedroeg de wereldwijd geïnstalleerde zonnecelcapaciteit 100GW (gegevens afkomstig van de European Photovoltaic Industry Association). Dit dekt ongeveer 1% van de mondiale vraag naar elektriciteit en komt overeen met de capaciteit van 100 grote kerncentrales. Naar schatting zal de groei van de wereldwijde markt voor zonnecellen jaarlijks 10-20% bedragen (EPIA).

DSM Advanced Solar is een van de drie Emerging Business Areas (EBA’s) van het DSM Innovation Center. Deze EBA’s fungeren als groei-aanjagers door het ontwikkelen van nieuwe business in het kader van de strategie DSM in motion: driving focused growth. De op wetenschappelijke kennis gebaseerde innovaties van DSM helpen het milieu te beschermen en te verbeteren door een beter energierendement en zuinigere omgang met grondstoffen en door het ontwikkelen van nieuwe alternatieve en hernieuwbare chemische producten, materialen en energie. Samen met de EBA Bio-based Products and Services focust de EBA Advanced Solar op het vinden van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Vandaag start ook een project waarmee DSM zijn medewerkers in Nederland faciliteert om duurzaamheid in de praktijk te brengen door collectieve, ‘hassle-free’, en concurrerende oplossingen voor zonnepanelen op hun woningen. DSM heeft Ballast Nedam geselecteerd als de aanbieder van deze zonnepanelen-oplossingen. Alle zonnepanelen die Ballast Nedam zal installeren bij DSM medewerkers zijn gecoat met DSM’s AR-coating. Het project, Solar+ geheten, start met een pilot in Delft. Vandaag vindt daar de eerste informatiebijeenkomst plaats. Na de pilot zal de uitrol in heel Nederland starten.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421