Persbericht

DSM en Natuurmonumenten leggen fundament voor biomassa samenwerking in Nederland

Sittard, NL, 13 dec 2013 12:30 CET

Koninklijke DSM N.V. en Natuurmonumenten gaan samen op zoek naar een partner die de vrijkomende biomassa bij het beheer van natuurgebieden wil gebruiken als grondstof voor het produceren van bijvoorbeeld energie, hernieuwbare brandstoffen of bio-based materialen. De ondertekening van de samenwerking vandaag in aanwezigheid van Atzo Nicolaï, president DSM Nederland, algemeen directeur Marc van den Tweel, directeur natuurbeheer Teo Wams en Hans Wijers, voorzitter van Natuurmonumenten markeert de start van de zoektocht. Ter ondersteuning van dit initiatief wordt DSM in Nederland corporate partner van Natuurmonumenten voor een periode van drie jaar.

Bij het beheer van de gebieden van Natuurmonumenten komt jaarlijks 175.000 ton biomassa vrij in de vorm van riet, gras, stro en houtresten. Middels de samenwerking met DSM ziet Natuurmonumenten mogelijkheden om deze reststroom op een duurzame manier aan te bieden als grondstof voor het opwekken van energie en het produceren van brandstoffen en/of bio-gebaseerde producten.

DSM heeft de innovatieve, technologische kennis en wereldwijde ervaring om de vrijkomende biomassa van Natuurmonumenten te converteren en beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld energiebedrijven in de vorm van biogas en/of cellulose bio-brandstof, en/of aan producenten van materialen en de vezelindustrie in de vorm van hernieuwbare chemische bouwstenen zoals bio-barnsteenzuur. Samen gaan DSM en Natuurmonumenten in hun netwerken actief op zoek naar verbindingen met afnemers die potentieel belang hebben bij een business case rondom de opwaardering van biomassa. Per business case beoordelen partijen de economische haalbaarheid en een eventueel vervolgtraject.

De relatie en de samenwerking tussen Natuurmonumenten en DSM komt voort uit het in oktober 2011 ondertekende Manifest voor de Bio-based Economy waar 43 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld het commitment hebben gegeven om de totstandkoming van een Bio-based Economy in Nederland zo efficiënt mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

Atzo Nicolai, directeur DSM Nederland; “DSM en Natuurmonumenten denken hetzelfde over een duurzame toekomst waar zon, wind en biomassa een prominente rol spelen in de productie van hernieuwbare energie en materialen. Voor DSM speelt groenafval daarbij een belangrijke rol. Vandaag zetten we weer een stap in het verwezenlijken van de biobased economy, gaan natuurbeheer en economische ontwikkeling hand in hand en dragen we bij aan het verder verduurzamen van Nederland.”

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421