Persbericht

Start Chemelot InSciTe: onderzoeks- en kennisinstituut voor bio-based en biomedische materialen

Sittard, NL, 10 feb 2014 13:00 CET

UM en Maastricht UMC+, TU/e, DSM, Chemelot Campus en Provincie Limburg investeren €80 miljoen in innovatie instituut

Vanaf vandaag heeft Nederland een internationaal onderzoeks- en kennisinstituut voor bio-based en biomedische materialen, Chemelot InSciTe (Institute for Science and Technology). In Chemelot InSciTe trekken topwetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid samen op als internationaal kennisknooppunt om innovatieve nieuwe chemische bouwstenen van biomassa te maken en  nieuwe biomedische materialen te ontwikkelen, te testen en klaar te maken voor marktintroductie. Gezamenlijk investeren partijen €80 miljoen in het instituut. Daarmee stimuleren ze tegelijkertijd werkgelegenheid en verdere ontwikkeling van kennis en bedrijvigheid in de regio Limburg en daarbuiten.

Topwetenschappers van de Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven en experts van DSM en de Chemelot Campus bundelen hun kracht, kennis en expertise en dragen zo bij aan het verantwoord gebruik van duurzame grondstoffen en het betaalbaar vitaal ouder worden. Om voorop te lopen in de ontwikkelingen op beide gebieden zijn partnerships tussen kennisinstituten en bedrijfsleven in Nederland en wereldwijd cruciaal. Voor de biobased markt gaat Chemelot InSciTe hoogwaardige bio chemische bouwstenen ontwikkelen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld harsen voor auto’s, op zonnecellen, in gebouwen en elektronische apparatuur. Voor biomedische toepassingen gaat het instituut onder andere werken aan materialen voor nieuwe bloedvaten, materialen waarmee kraakbeen zichzelf herstelt en aangroeit in het lichaam en slimme medicijncontainertjes voor in het oog om ooginfecties te voorkomen en te behandelen.

Partnerships

De positie van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen als Europese springplank naar de rest van de wereld trekt innovatieve bedrijven en visionaire investeerders aan en fungeert als knooppunt van ondernemers en bedrijven die elkaars groei versterken. Ook vergroot het de werkgelegenheid in de regio Limburg. De drie Founding Fathers UM samen met het Maastricht UMC+, TU/e en DSM investeren initieel elk €10 miljoen voor de komende 6 jaar. De Provincie Limburg investeert via Chemelot Campus €30 miljoen in R&D-activiteiten en €20 miljoen euro in infrastructuur voor onderzoek en faciliteiten voor opschaling van productie. De dagelijkse leiding van het instituut is in handen van algemeen directeur Emiel Staring.

Atzo Nicolaï, president DSM Nederland: Chemelot InScite is een voorbeeld van het verdienmodel van de toekomst. Door de gouden driehoek van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven slim in te zetten kunnen we in Nederland de internationale toppositie in innovatie verder uitbouwen, de bakens steeds weer verzetten, werkgelegenheid en kansen creëren en bouwen aan het verduurzamen van de economie voor zowel People, Planet als Profit.

prof. dr. ir. Hans van Duijn, rector magnificus TU/e: "Chemelot InSciTe is voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een belangrijk platform voor het opzetten en uitbouwen van onderzoeksactiviteiten in innovatiegebieden die voor de TU/e van grote betekenis zijn. De samenwerking met industriële en academische partners als DSM en UM/MUMC+, de beschikbaarheid van de biobased proeffabriek en de aanwezigheid van biomedische onderzoeksfaciliteiten op de Chemelot Campus bieden uitgelezen kansen om wereldwijd onze koploperpositie verder uit te bouwen. Daarnaast is Chemelot InSciTe bij uitstek geschikt om economische meerwaarde te creëren uit onderzoeksresultaten.

Guy Peeters, CEO Maastricht UMC+: “Chemelot InSciTe stelt het Maastricht UMC+ in staat om zijn positie op het gebied van biomedische materialen en regeneratieve geneeskunde te versterken. Dit is van wezenlijk belang voor onze instelling, omdat in deze domeinen de komende jaren doorbraken worden verwacht. Het ontwikkelen van nieuwe materialen vereist een combinatie van technische kennis en kunde, materiaalwetenschappen en een integrale benadering van ziekte en gezondheid. Uiteraard kan het Maastricht UMC+ dit niet alleen. Daarom zijn wij zo verheugd over de samenwerking met de TU/e en DSM binnen Chemelot InSciTe. Dankzij deze samenwerking kan het Maastricht UMC+ zich nog steviger verankeren in de regio Zuidoost Nederland.”

Prof. Dr. Martin Paul, voorzitter college van bestuur Universiteit Maastricht: We zijn blij met het besluit van Provinciale Staten. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet. InSciTe is een prachtig initiatief, waar we veel vertrouwen in hebben. We gaan nu een aantal organisatorische, financiële en juridische zaken verder bespreken en uitwerken met onze Universiteitsraad en Raad van Toezicht. Binnen InSciTe brengen de partners kennis en ervaring bij elkaar op het gebied van biomedical en biobased materials. Dit is voor de Universiteit Maastricht van grote waarde voor de verdere ontwikkeling van de strategische doelstelling gericht op de opbouw van de sciences. Juist de samenwerking met de TU/e en DSM, evenals het beschikbaar komen van de onderzoeks- en experimentele mogelijkheden op de Chemelot Campus zijn daarbij van grote toegevoegde waarde. De samenwerking met DSM en de TU/e en het integreren van de onderzoeks- en demonstratiefaciliteiten op Chemelot in het onderwijsaanbod creëert een hotspot voor het opleiden van een nieuwe generatie talentvolle wetenschappers en ondernemers."

Bert Kip, CEO Chemelot Campus: Chemelot InSciTe is een cruciaal element in de ontwikkeling van Chemelot Campus tot dé plaats in Europa voor kenniswerkers in de domeinen biomaterialen en biomedische materialen. Dat zijn , twee belangrijke focusgebieden voor de ontwikkeling van de campus. Die ontwikkeling is onder andere gestoeld op de aanwezigheid van kennisdragers, bijvoorbeeld in de vorm van kennisinstellingen. Chemelot InSciTe is een nieuwe kennisinstelling die deze doelstelling kan realiseren. Chemelot Campus wil versneld groeien naar 2900 arbeidsplaatsen en 1.000 studenten in 2023 (nu 1350 en 250). Tegelijkertijd moeten dan honderd bedrijven aangetrokken of opgericht actief zijn op de campus. Chemelot InSciTe is een belangrijke troef in de aantrekkingskracht van de campus die het mogelijk maakt om die groei daadwerkelijk te realiseren.”

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Grondbedrijf Provincie Limburg: "Ik ben zeer verheugd met en trots op de oprichting van Chemelot InSciTe. Dit wetenschappelijk centrum met vele kenniswerkers, fysiek werkzaam in de regio, zal een baanbrekende rol spelen op het gebied van de ontwikkeling van biomedische en biobased materialen. Daarmee ligt het in het hart van ons beleid om de regionale economie te versterken via de KennisAs. Als regio spelen we hiermee een cruciale rol binnen meerdere topsectoren, de EU Horizon 2020-programma's en er zijn vele raakvlakken met onze partners vlak over de grens. Kortom, het begin van een mooie nieuwe ontwikkeling, waarbij we als provincie ook nog zicht hebben op rendement via het op de markt brengen van de producten van dit instituut."

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421