Persbericht

DSM blijft investeren in Europa en in Nederland

Heerlen, NL, 27 feb 2014 08:15 CET

DSM is de laatste jaren steeds internationaler geworden als gevolg van de transitie in een wereldwijd Life Sciences & Materials Sciences bedrijf, de daaraan gekoppelde acquisities, de grotere groei die markten buiten Europa bieden en de wens om productie en afzet dichter bij elkaar te brengen. Dat zal betekenen dat DSM zal blijven investeren in de nieuwe opkomende economieën.

Op dit moment verkoopt DSM 33% van zijn producten in Europa en vindt in Europa meer dan 50% van de productie plaats. Europa en Nederland zijn dus erg belangrijk voor DSM. Hoewel de grootste groei de komende jaren buiten Europa zal plaatsvinden, blijft DSM ook in de toekomst investeren in Europa en Nederland.  Dat betreft investeringen in zowel  R&D en innovatie als in productie. Op dit moment investeert DSM circa €100 miljoen in twee laboratoria in Nederland (Sittard-Geleen en Delft) en circa €250 miljoen in nieuwe fabrieken.

Tegelijkertijd is het van groot belang dat Europa en Nederland ambitieuzer en meer concurrerend moeten worden om hogere economische groei te realiseren. De economische condities in Europa zijn nu niet altijd optimaal, zeker als het gaat om energieprijzen, en daar zal dus hard aan gewerkt moeten worden.

Feike Sijbesma, CEO en voorzitter Raad van Bestuur van DSM: “Ik hecht groot belang aan onze aanwezigheid in Nederland en Europa. Het is goed voor DSM en voor Nederland en Europa om in beide gebieden te blijven investeren. Tegelijkertijd moeten we de concurrentiekracht van Europa versterken op twee fronten. We moeten kennis en innovatie stimuleren om die nieuwe producten vervolgens op industriële schaal te kunnen produceren. Ten tweede zullen we heel ambitieus moeten bouwen aan betere randvoorwaarden zoals concurrerende energieprijzen en een flexibele arbeidsmarkt. Daarmee zorgen we ervoor dat DSM in en met Europa en Nederland op lange termijn succesvol blijft. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan. We kunnen ons onderscheiden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421