Persbericht

DSM past organisatiemodel aan

Heerlen, NL, 25 aug 2015 07:30 CEST

Koninklijke DSM, het wereldwijde Life Sciences en Materials Sciences bedrijf, heeft vandaag wijzigingen aan zijn organisatiemodel en manier van werken aangekondigd. Volgend op recente portfoliowijzigingen zijn deze aanpassingen erop gericht om een meer flexibele, gefocuste en kosten efficiënte organisatie te creëren met meer business- en marktfocus, en wereldwijd gestroomlijnde ondersteunende functies. Deze wijzigingen zullen een structurele besparing van €125-150 miljoen opleveren, die eind 2017 volledig gerealiseerd zal zijn. DSM gaat ook zijn managementstructuur versterken met de oprichting van een Executive Committee, dat snellere strategische afstemming en operationele uitvoering mogelijk maakt. Naast bovenstaande wijzigingen, ontwikkelt DSM een business (growth) improvement and efficiency programma voor zijn Nutrition activiteiten, dat tijdens de Capital Markets Day op 4 november 2015 gecommuniceerd wordt.

Feike Sijbesma, CEO/Voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke DSM N.V.: “In een toenemend wereldwijde en snelle zakelijke omgeving moeten we ons organizational en operating model aanpassen om zo onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Met de wijzigingen die wij vandaag aankondigden worden we flexibeler, meer gefocust en kostenefficient.  Business groepen richten zich volledig op groei, terwijl we tegelijkertijd concurrerender worden door onze wereldwijde support functies te stroomlijnen.”

Wereldwijde ondersteunende functies

De ondersteunende functies worden wereldwijd gestroomlijnd om gebruik te maken van schaalvoordelen en kwalitatief hoogstaande, professionele ondersteuning tegen lagere kosten aan te bieden.  Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door een verdere standaardisering van processen, het verminderen van organisatielagen en het verwijderen van dubbele activiteiten. Zo worden middelen efficiënter gebundeld en prestatie verantwoordelijkheden duidelijker. Dit zal leiden tot vermindering in omvang van de ondersteunende functies, ook in het licht van de transfer van de onderdelen Pharma, Polymer Intermediates en Composite Resins naar samenwerkingsverbanden. 

Dit nieuwe organisatiemodel geldt voor DSM’s Finance, HR, Legal, IT, Business Services, Indirect Sourcing, Communication en Corporate afdelingen, alsook voor DSM’s regionale centra. Daarnaast zal DSM in de grote R&D-centra wereldwijd efficiëntiemaatregelen invoeren.

De DSM Business groepen blijven de hoekstenen van het bedrijf en zullen zich richten op de primaire functies: Innovatie en R&D, Direct Sourcing, Manufacturing & Operations en Marketing & Sales. Door de optimalisatie van de ondersteunende functies kunnen de Business groepen hun business en marktfocus vergroten en sneller en meer flexibel opereren in de huidige zakelijke omgeving.

Bovenstaande initiatieven zullen leiden tot een vermindering van het aantal werknemers met circa 900-1100 FTE’s, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Deze zal eind 2017 volledig doorgevoerd zijn.

De structurele besparing door de vermindering van het aantal werknemers en de lagere uitgaven wordt geschat op €125-150 miljoen in vergelijking met 2014. Deze zal eind 2017 volledig gerealiseerd zijn. De eenmalige herstructureringskosten, inclusief afvloeiingskosten, worden geschat op €150-175 miljoen, voor belasting. 

Andere efficiency programma’s

Meer informatie over het business (growth) improvement and efficiency programma voor Nutrition volgt op de Capital Markets Day op 4 november 2015. Dan kondigen we ook onze strategie en doelstellingen voor de komende jaren aan.

Executive Committee

DSM gaat zijn managementstructuur versterken met een Executive Committee, dat snellere strategische afstemming en operationele uitvoering mogelijk maakt door zich meer te richten op de ontwikkeling van het bedrijf, innovatie en mensen. De leden van het Executive Committee zijn de leden van DSM’s Raad van Bestuur, met name Feike Sijbesma (CEO/Voorzitter), Geraldine Matchett (CFO), Stephan Tanda (Life Sciences) en Dimitri de Vreeze (Materials Sciences), alsook Chris Goppelsroeder (Nutritional Products), Philip Eykerman (Strategy en M&A), Rob van Leen (R&D en Innovatie) en Peter Vrijsen (Human Resources).

De statutaire verantwoordelijkheden van De Raad van Bestuur blijven ongewijzigd.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421