Persbericht

DSM op termijn naar 100% hernieuwbare stroom, treedt toe tot RE100

Heerlen, NL, 22 sep 2019 17:00 CEST

Koninklijke DSM N.V., het Life Sciences en Materials Sciences bedrijf, gaat op termijn overal ter wereld uitsluitend stroom uit hernieuwbare bronnen gebruiken. Het besluit past binnen het streven van DSM om klimaatverandering tegen te gaan, zowel met innovatieve en duurzame producten en diensten voor klanten en eindgebruikers alsook door de carbon voetafdruk van de eigen operaties te verkleinen. DSM heeft al significante voortgang* geboekt met energiebesparende maatregelen en verbeterde energie-efficiëntie. Het bedrijf gaat de komende jaren ook steeds meer gebruik maken van hernieuwbare energie.  

Als eerste stap heeft DSM zich gecommitteerd om in 2025 ten minste 50% van het totale stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen te betrekken; daarna wordt dit zo snel mogelijk verhoogd naar 100%. In 2014 bedroeg het wereldwijde stroomverbruik van DSM 1,1TWh, waarvan een klein percentage uit hernieuwbare bronnen kwam. 

Met deze stap treedt DSM toe tot de RE100, een internationaal initiatief van The Climate Group voor bedrijven die de overstap maken naar uitsluitend hernieuwbare stroom. Dit snelgroeiende platform, dat wereldwijd meer dan 20 leden telt, stelt de deelnemende bedrijven in staat om kennis en ervaringen uit te wisselen en om effectiever te lobbyen voor betere beschikbaarheid van gegarandeerd hernieuwbare stroom wereldwijd. Het aanbod aan stroom uit hernieuwbare bronnen verschilt sterk van land tot land, ook in Europa, waardoor de totale overstap voor een multinationale onderneming als DSM een meerjarig traject is. 

Mark Kenber, CEO van RE100: “Bij de RE100 heeft DSM gezelschap van Philips, Unilever en KPN, dus het is duidelijk dat Nederlandse bedrijven de business case voor hernieuwbare stroom inzien en een voortrekkersrol bekleden bij de overgang naar een low-carbon economie. DSM is ook het eerste science-bedrijf dat zich bij de campagne voegt; dit is een cruciaal jaar om in actie te komen voor het klimaat en ik ben heel blij dat DSM de weg naar 100% hernieuwbare stroom ingaat.” 

Op een klein aantal DSM-locaties wordt stroom opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Op sites in onder meer  India en de VS staan bijvoorbeeld zonneparken, waarbij de zonnepanelen zijn voorzien van innovatieve coatings van DSM. Deze coatings verhogen het rendement van zonnepanelen, waardoor zonneparken meer energie leveren. Een kleinere installatie staat ook in Geleen. Naar verwachting zullen meer van deze lokale initiatieven volgen. 

Naast stroom maakt DSM ook gebruik van warmte en stoom. Ook deze energiebehoeftes zullen worden geadresseerd in de verdere ontwikkeling van DSM’s strategie voor hernieuwbare energie. 

*Ultimo 2014 was de energie-efficiëntie van DSM met 17% verbeterd ten opzichte van 2008.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421