Persbericht

DSM introduceert Bovaer®, het veevoeradditief waarmee boeren consequent de methaanuitstoot van koeien met ~30% kunnen verlagen

Amsterdam, NL, 30 sep 2019 10:00 CEST

Koninklijke DSM, een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf in Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, heeft vandaag tijdens een webinar aangekondigd dat zijn nieuwe veevoeder additief waarmee boeren de uitstoot van methaan door koeien, runderen en andere herkauwers consequent en eenvoudig kunnen verlagen, de naam Bovaer® zal krijgen. DSM werkt momenteel met autoriteiten, wetenschappelijke en private partners uit de hele waardeketen en over de hele wereld aan het toepassen van Bovaer in diverse landbouwsystemen en aan de ontwikkeling van oplossingen om het gebruik ervan te laten zien en de impact van Bovaer te meten. Dit laatste zorgt ervoor dat de inspanningen van boeren en zuivelbedrijven kunnen worden erkend en gewaardeerd voor hun positieve bijdrage.

Bovaer is het eerste resultaat van het DSM-project Clean Cow, een 10-jarig onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma. Het is tot op heden de meest uitgebreid bestudeerde en wetenschappelijk bewezen oplossing voor het probleem van methaanuitstoot door vee. In de afgelopen 10 jaar werden op boerderijen over de hele wereld 35 rund- en melkvee onderzoeken met uiteenlopende voersystemen uitgevoerd. Ze toonden aan dat een reductie van enterisch methaan van ~30% consistent kan worden bereikt. Enkele onderzoeken haalden zelfs tot 80% reductie. Daarnaast zijn er meer dan 25 peer-reviewed studies gepubliceerd die het werkingsmechanisme volledig duidelijk maken en bewijzen. Bovaer is een belangrijk bewijs voor de ’purpose-led – performance driven’ strategie van DSM die voortbouwt op het al decennia lang vinden van op wetenschappelijk gebaseerde, duurzame en schaalbare oplossingen voor de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Het World Resources Institute heeft deze oplossing onlangs ook genoemd als een van de tien meest baanbrekende technologieën die kunnen helpen om de wereld op een duurzame manier te voeden.

DSM werkt over de hele wereld samen met partners uit de zuivelwaardeketen om de markt voor te bereiden op de introductie van Bovaer. Tot de activiteiten behoren proeven om de effectiviteit ervan in plaatselijke landbouwsystemen te bevestigen en om praktijkervaring op te bouwen. In Denemarken, Noorwegen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn proeven met plaatselijke wetenschappelijke instituten en partners uit de zuivelwaardeketen voor 2020 gepland. In Nederland zet DSM in samenwerking met een uit de hele Nederlandse zuivelwaardeketen afkomstig consortium de volgende stap naar implementatie door een test uit te voeren op de Dairy Campus Leeuwarden met als doel alle noodzakelijke informatie voor accreditering door de Klimaat Module van de Kringloopwijzer te verzamelen. Deze resultaten zullen tevens een goede basis vormen voor de accreditering van Bovaer op andere markten.

In Australië en Nieuw Zeeland werkt DSM nauw samen met de industrie en onderzoeksinstituten om een applicatiemodel voor Bovaer te ontwikkelen voor boerderijen waar de koeien voornamelijk op weide grazen. Bij AgResearch en CSIRO is succesvol onderzoek gedaan naar een aantal vormen en voedingsmodellen voor Bovaer, die te gebruiken zijn in de verschillende weide-gebaseerde voedingssytemen die gebruikelijk zijn in zowel Nieuw Zeeland als Australië. Voor 2020 zijn proeven gepland met klanten om deze applicatiemodellen te valideren in commerciële omstandigheden.

Methaan is een natuurlijk bijproduct van de spijsvertering bij koeien en andere herkauwers dat zij door te boeren weer in de atmosfeer brengen. Slechts een kwart theelepel Bovaer per koe per dag is voldoende om het enzym dat de methaanproductie in de maag van een koe veroorzaakt, te onderdrukken. Het werkt meteen en wordt weer veilig afgebroken door de normale spijsvertering van de koe. Zodra het voederadditief niet meer wordt verstrekt, stijgt de productie van methaan weer naar het oude niveau zonder blijvende gevolgen voor de koe. Het voedingsadditief Bovaer draagt zo bij aan een aanzienlijke en onmiddellijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees, melk en zuivelproducten, die wereldwijd belangrijke bronnen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare proteïne zijn.

Methaan is een broeikasgas dat, net als koolstofdioxide, bijdraagt aan klimaatverandering. Hoewel methaan een veel kortere levensduur heeft, is het een veel krachtiger broeikasgas dan CO2 en ongeveer 20% van alle methaanemissies wereldwijd komt van herkauwers (voornamelijk koeien). Het verminderen van de methaanuitstoot door koeien heeft dus een direct effect en helpt om de opwarming van de aarde al in het komende decennium te vertragen, zodat de maatschappij de kans heeft om een langetermijnacies voor CO2-vermindering te nemen. Bovaer kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, waaronder Climate Action (Klimaatactie).

Bovaer heeft onlangs een aanvraag voor registratie in Europa ingediend, waar het beschikbaar zal zijn zodra de vergunning voor het in de handel brengen is verstrekt. De introductie in Europa zal naar verwachting eind 2020/begin 2021 plaatsvinden. Aanvragen voor toelating van het voederadditief in andere regio’s zullen volgen.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421