Persbericht

DSM zet volgende stap op weg naar implementatie van haar methaan remmer Bovaer® in Nederland

Amsterdam, NL, 30 sep 2019 10:00 CEST

Koninklijke DSM, een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf in Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, kondigt vandaag aan dat het de volgende stap zet op weg naar implementatie van haar methaan remmer Bovaer® in Nederland, door het uitvoeren van een proef bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze proef heeft tot doel om alle informatie te vergaren die nodig is om met Bovaer geaccrediteerd te kunnen worden door de kringloopwijzer.

Deze proef is opgezet samen met een consortium vanuit de Nederlandse Zuivel Sector bestaande uit DSM, Wageningen University & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus & ForFarmers. De proef zal resulteren in methaan reductie percentages voor verschillende combinaties van gras- en maiskuil zoals gebruikelijk in de Nederlandse situatie bij verschillende doseringen van Bovaer.

Dit experiment zal lopen van november 2019 tot en met februari 2020 onder supervisie van een team van experts van de Wageningen University & Research (André Bannink, Sanne van Gastelen en Jan Dijkstra). De verwachting is dat de bij deze proef opgedane kennis breder van toepassing zal zijn binnen Europa.

Deze proef bouwt voort op 24 eerder met Bovaer uitgevoerde proeven met melkkoeien over de hele wereld, waarin we de veiligheid en effectiviteit van de methaan remmer Bovaer hebben aangetoond. Met deze proef willen we specifiek helder krijgen wat de interactie is tussen de verschillende rantsoenen en doseringen van Bovaer op het percentage methaan reductie. Deze resultaten zullen de basis vormen voor de opname van Bovaer in Carbon Footprinting tools en de ontwikkeling van economische modellen.

De consortiumpartners Agrifirm, De Heus en ForFarmers zeggen: “We staan in Nederland voor een grote uitdaging. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de agrarische sector een bijdrage moet leveren door de manier waarop we in Nederland voedsel produceren verder te verduurzamen. Onderdeel daarvan is het verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de sector. Onder andere door op praktisch toepasbare, diervriendelijke en economische wijze de hoeveelheid methaan die via de spijsvertering van koeien in de lucht komt te verlagen. Dit kan tevens een positieve bijdrage leveren aan de verwaarding van zuivelproducten en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de manier waarop we in Nederland voedsel produceren. Daarom doen wij – Agrifirm, De Heus en ForFarmers – mee aan de experimenten die de komende maanden samen met DSM, FrieslandCampina en Wageningen University & Research worden uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze experimenten moeten uitwijzen in welke mate dit additief methaanuitstoot van koeien kan verminderen. Na deze proef, is vervolgonderzoek nodig om te bepalen hoe het product verantwoord kan worden toegepast onder verschillende praktijk-omstandigheden, en de economische haalbaarheid ervan.”

We kijken uit naar de resultaten die deze proef met Bovaer in Nederland gaat opleveren, en zijn er van overtuigd dat dit een belangrijke stap is richting implementatie”, zegt Mark van Nieuwland, Programmadirecteur bij DSM.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421