Persbericht

Onderhandelingsresultaat cao bereikt

Heerlen, NL, 03 mrt 2020 09:00 CET

Op vrijdag 28 februari hebben DSM Nederland en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen, Synergo-vhp en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe, tweejarige cao.

De volgende stap is dat de vakorganisaties het onderhandelings-resultaat voorleggen aan hun leden. FNV en CNV zullen dit doen met een positief advies, De Unie met een neutraal advies en Synergo-vhp met een negatief advies.

In het voorstel van DSM zijn de wensen van medewerkers voor bijvoorbeeld meer flexibiliteit meegenomen en is de strategie van purpose-led, performance-driven integraal en evenwichtig verwerkt, met loon, prestatie, duurzaamheid en flexibiliteit als kernelementen.

Binnen de looptijd van de cao worden de salarisschalen tweemaal verhoogd met een bedrag van €1.000 bruto en wordt er ook tweemaal een procentuele loonsverhoging van 2% toegekend. De laagste inkomens gaan er hierdoor in basissalaris het meest op vooruit. De invoering van één regeling voor resultaatbeloning binnen DSM is bij goede bedrijfsresultaten voordelig voor alle medewerkers, in het bijzonder voor de medewerkers in de hogere inkomensgroepen. Het totaalpakket is daarmee evenwichtig voor iedereen.

Verder is een pakket aan ‘generatieproof’ regelingen afgesproken, die tegemoetkomen aan de wensen van medewerkers in de verschillende levensfasen. We noemen de belangrijkste:

  • Verbetering ouderschapsverlof
  • Aanvullend geboorteverlof
  • Verbetering faciliteiten mantelzorgers
  • Effectief verlofmanagement ter vermindering werkdruk

Naast afspraken ter bevordering van duurzame mobiliteit is afgesproken meer duurzame arbeidsvoorwaarden in te voeren, zoals bijvoorbeeld het kopen van duurzame DSM-producten.

Naast verhoging van de salarissen en een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, zijn we als één van de eersten in Nederland erin in geslaagd een regeling voor een DSM bedrijfs-AOW af te spreken. Een primeur in Nederland. Deze DSM bedrijfs-AOW, die we gefaseerd invoeren, stelt medewerkers in staat om eerder dan met 67 jaar te stoppen met werken. We zijn er trots op dat wij als bedrijf hierin koploper zijn.

De nieuwe cao-afspraken passen bij de betekenisvolle, sociale en concurrerende werkgever die DSM wil zijn, met duurzaamheid en innovatie als uitgangspunten.

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421