Eredoctoraat van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor Feike Sijbesma

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. De voormalige CEO van DSM ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten Ceremonie als onderdeel van de Internationale Klimaatadaptatieweek, die deels in Groningen plaatsvindt van 19 t/m 25 januari. De erepromotor van Sijbesma is prof. dr. Peter Verhoef, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Sijbesma ontvangt het eredoctoraat van de RUG vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid als één van de meest vooruitstrevende industrieleiders van Nederland.

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries: “Vooral zijn grote inzet in het tegengaan van ondervoeding, voor het klimaatvraagstuk en duurzaamheid maakt hem een waardige eredoctor. Hij heeft vanuit DSM een belangrijke rol gespeeld in verduurzamingsprocessen en zijn stem gebruikt om de maatschappelijke betrokkenheid van multinationals sterk te benadrukken en ook vorm te geven. Ook in een internationale context heeft Sijbesma zich hier hard voor gemaakt. Van maart tot september 2020 trad hij ook op als speciaal ‘corona-gezant’ voor het kabinet. Deze inzet willen we waarderen met het hoogste dat we in de universitaire wereld kunnen bieden.”

Lees meer op de website RUG.