Persbericht

DSM en TU Delft realiseren laboratorium voor kunstmatige intelligentie als stimulans voor biowetenschappelijke innovatie

Heerlen, NL, 11 Januari 2021 09:00 CEST

Koninklijke DSM, een wereldwijd bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven, en de TU Delft, met haar reputatie als een van de beste universiteiten ter wereld op het gebied van biotechnologisch onderzoek, kondigen vandaag de oprichting aan van het Artificial Intelligence Lab for Biosciences (het AI4B.io Lab). Dit laboratorium is het eerste in zijn soort in Europa dat kunstmatige intelligentie (KI) toepast op volledige bioproductie, van de ontwikkeling van microbiële stammen tot grootschalige industriële procesoptimalisatie en planning.

Het AI4B.io Lab is onderdeel van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) dat zich ervoor inzet om Nederland aan de top te houden op het gebied van kennis en talentontwikkeling in kunstmatige intelligentie. Het laboratorium wordt geleid professor Marcel Reinders, directeur van het TU Delft Bioengineering Institute. DSM beschouwt biowetenschappen als een belangrijk hulpmiddel om klimaatverandering en grondstoffen schaarste aan te pakken en wereldwijd het voedselsysteem te verbeteren. Het bedrijf investeert daarom de eerste vijf jaar 2,5 miljoen euro in het laboratorium.

Met meer dan 150 jaar ervaring heeft DSM een uitgebreid portfolio opgebouwd van duurzame, biotechnologische oplossingen die ondersteunen bij de aanpak van een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Toegenomen kennis van biologie en enorme vooruitgang op het gebied van digitale transformatie, bieden vandaag de dag fascinerende mogelijkheden voor nieuwe biotechnologische producten, toepassingen en productieprocessen. Door biowetenschappen en digitale technologieën te integreren, kan de tijd die wordt besteed aan innovatiecycli – van prototype tot finetunen en vermarkten – worden verkort.

Gewenst doel komt digitaal tot leven

Van oudsher is wetenschappelijk onderzoek een proces van trial and error in meerdere deelonderzoeken die gezamenlijk toewerken naar een specifiek doel, zoals een nieuw product of een nieuwe productietechnologie. Wat KI zo uniek maakt, is dat het wetenschappers in staat stelt dit proces om te keren. Het gewenste doel wordt tot leven gebracht in een digitale omgeving met behulp van digital twins, een virtuele en levensechte versie van de gewenste situatie, en met toepassing van machine learning wordt inzichtelijk op welke manier die situatie kan worden bereikt. Hoewel KI al op grote schaal wordt toegepast in technologisch onderzoek, bijvoorbeeld om fysieke windturbines of tunnels te vervangen door digital twins, is het AI4B.io Lab het eerste in zijn soort dat de mogelijkheden onderzoekt van KI in de biowetenschappen en bioproductie.

Zonder samenwerking geen innovatie

Intensief samenwerken met partners stimuleert vooruitgang en opent deuren naar nieuwe technologieën. Om die reden besloten DSM met TU Delft samen te werken om het AI4B.io Lab op te zetten en te ontwikkelen. Het wordt het derde ICAI-lab op de TU Delft Campus, naast het AI for Retail Lab Delft van Ahold Delhaize en het AI for Fintech Lab van ING. Ook investeert TU Delft in 24 interdisciplinaire KI-laboratoria op verschillende gebieden om de samenwerking te bevorderen tussen wetenschappers die zich bezighouden met KI en wetenschappers uit andere vakgebieden. Het AI4B.io Lab zal ook samenwerken met Planet B.io, het open innovatie-ecosysteem op de Biotech Campus Delft, bijvoorbeeld door de inzichten uit onderzoek te delen en advies te geven aan biotech startups op de campus. Zowel DSM als TU Delft zijn medeoprichters van Planet B.io.

Met deze intensieve en vergaande samenwerking versterken de partners de positie van Delft als bio-economische hoofdstad van wereldformaat.

Professor Marcel Reinders, Directeur TU Delft Bioengineering Institute: ‘Biotechnologie kan aanzienlijk bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, gezonde voeding voor de snelgroeiende wereldbevolking en schaarste van grondstoffen. KI speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van biotechnologische toepassingen, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien zijn er nog altijd veel vragen te beantwoorden op cellulair, laboratorium- en procesniveau. Door ons fundamentele onderzoek te koppelen aan concrete kansen bij DSM, kunnen we onze impact maximaliseren.’

Marcus Remmers, Chief Technology Officer DSM: ‘De TU Delft heeft een bewezen staat van dienst in baanbrekend onderzoek op het gebied van KI, biotechnologie en bio-informatica. DSM is een wereldwijd bedrijf dat op wetenschappelijke basis duurzame biotechnologische producten en oplossingen ontwikkelt voor commerciële doeleinden. Beide partijen vormen daarom de perfecte match om gezamenlijk belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.’ 

Cindy Gerhardt, directeur Planet B.io: ‘Bij Planet B.io stimuleren we open innovatie en samenwerking tussen start-ups, ondernemingen en kennisinstellingen om biotechnologische producten en oplossingen te ontwikkelen. Wij zien uit naar de samenwerking met AI4B.io om de potentie van KI en biotechnologie te vergroten.’

Read in English

Voor meer informatie

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

Paul Beelen

Koninklijke DSM
+31 6 8364 61 50

Jurjen Slump

TU Delft
+31 6 1922 82 53