Persbericht

Nieuw veevoeradditief verlaagt methaanemissies van melkkoeien in Nederland significant

Heerlen, NL, 28 Januari 2021 08:00 CEST

Een nieuw veevoer additief van DSM vermindert de methaan uitstoot van melkkoeien in Nederland significant, variërend van 27% tot 40% minder uitstoot per koe, afhankelijk van hoeveel methaanremmer aan het voer wordt toegevoegd en het rantsoen van de koe. Dit zijn de conclusies van een onderzoek naar de werking van DSM’s methaanremmer Bovaer® dat is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus in Leeuwarden, onderdeel van Wageningen Universiteit & Research. Methaan is een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering.

Het onderzoek met DSM’s methaanremmer Bovaer® is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van partners uit de hele zuivelwaardeketen, bestaande uit DSM, Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Voeders en ForFarmers. Het onderzoek duurde drie maanden en werd uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden, onder supervisie van veevoederexperts van de Wageningen Universiteit & Research.

De proef is opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen bij drie verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer, typisch voor omstandigheden in verschillende regios in Nederland en bij twee doseringen van de methaanremmer Bovaer®. De studie is uitgevoerd met 64 Holstein-Friesian koeien in het midden van hun lactatie. De wetenschappers onderzochten het effect van het toevoegen van een lage dosering (60 mg/kg voer DS*) en een medium dosering (80 mg/kg voer DS) Bovaer® aan de drie verschillende rantsoenen.

Methaan reductie tussen 27% en 40%

De gegevens uit het onderzoek dienen als onderbouwing voor een accreditatie van Bovaer® in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer maar zijn toepasbaar in heel Europa. In de Kringloopwijzer wordt methaan uitgedrukt per kilo voer. De lage dosering van Bovaer® gaf 27% minder methaanuitstoot per kilo voer wanneer het rantsoen geen maiskuil bevatte, tot 35% minder methaanuitstoot per kilo voer bij het hoogste aandeel maiskuil. Bij de medium dosis van Bovaer® was dat respectievelijk 29% en 40% minder methaanuitstoot.

De resultaten geven boeren inzicht in het effect van het gebruik van de methaanremmer. Bovendien bieden concrete methaanreductiegegevens de kans om individuele boeren te erkennen en te belonen voor de duurzaamheidsmaatregelen die ze nemen in hun bedrijf.

Bovaer® is een veevoeradditief voor koeien en andere runderen en herkauwers zoals schapen, geiten. DSM heeft het additief in tien jaar tijd bedacht en ontwikkeld. Het is tot op heden de meest uitgebreid bestudeerde en wetenschappelijk bewezen oplossing voor het probleem van methaanuitstoot door vee. Slechts een kwart theelepel Bovaer® per koe per dag vermindert de methaan uitstoot gemiddeld met ongeveer 30%. Het voederadditief draagt daardoor direct bij aan een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees, melk en zuivelproducten. DSM heeft aanvragen ingediend voor registratie van het veevoeder additief in Europa en in andere regio’s onder de naam Bovaer®. DSM werkt samen met partners in de waardeketen voor zuivel en vlees in de hele wereld om de methaanremmer op de markt te brengen. Samenwerkingen behelzen gezamenlijke proeven om de effectiviteit in lokale boerensystemen te bevestigen, het samen ontwikkelen van milieuvriendelijke zuivelproducten en het ontwikkelen van commerciële modellen.

*DS staat voor drogestof. Drogestof is dat wat overblijft aan gras en hooi als je het vocht eruit haalt.

Voor meer informatie

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

André van der Elsen

Koninklijke DSM
+31 4 5578 24 21

Jan Willem Bol

Wageningen Livestock Research
+31 3 1748 77 20