Statement DSM inzake subsidies nieuwe hoofdkantoor Maastricht

Statement DSM inzake subsidies nieuwe hoofdkantoor Maastricht

Heerlen, 6 augustus 2021 21.30 CET

In recente berichtgeving is aangegeven dat DSM overweegt haar voorgenomen besluit om in Maastricht een nieuw hoofdkantoor te bouwen, in te trekken in verband met discussie over subsidies. 

Co-CEO Dimitri de Vreeze: “Er is veel commotie ontstaan rondom deze berichtgeving wat ik begrijp en betreur. Ook omdat ik me samen met mijn co-CEO Geraldine Matchett persoonlijk sterk heb ingezet om DSM in Limburg te houden. Ik werk nu 30 jaar bij DSM en ben trots op DSM met haar wortels in Limburg. Daarom was ik zo ook verheugd dat we konden aankondigen dat we het hoofdkantoor in Maastricht gaan bouwen en zo in de regio Zuid-Limburg blijven. We blijven bij dat besluit, maar hebben besloten om af te zien  van de aangeboden subsidies.”

DSM heeft de locatie van de voormalige Euroscoop en de rijksmonumentale Ambachtsschool in Maastricht omarmd en is in gesprek gegaan met de projectontwikkelaar om de twee gebouwen samen te voegen en te renoveren tot een moderne, inspirerende werkomgeving waar welzijn en duurzaamheid centraal staan. Het historische pand zal straks voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen.

Toen de kosten veel hoger bleken uit te vallen dan andere vergelijkbare toplocaties met dezelfde kwaliteitseisen, heeft DSM samen met de projectontwikkelaar alles op alles gezet om de bouw financieel haalbaar te maken. In dat stadium hebben gemeente Maastricht en de Provincie Limburg, die het net als wij belangrijk vinden dat DSM in Limburg blijft en dat een historisch pand duurzaam en energieneutraal wordt opgeknapt, aangeboden om mee te denken. Zij hebben ons vervolgens gewezen op algemeen bestaande en voor iedereen toegankelijke subsidieregelingen voor onder andere het restaureren, renoveren, herbestemmen en verduurzamen van vastgoed. Er is nooit sprake geweest van een verhuisvergoeding.

DSM voelt zich sterk verbonden met Limburg. We hechten er grote waarde aan dat het DSM hoofdkantoor in de regio Zuid-Limburg blijft. DSM gaat samen met de projectontwikkelaar bespreken hoe we in deze nieuwe context zonder subsidies het nieuwe en duurzame kantoor in Maastricht gaan realiseren. 

Voor meer informatie

Media Relaties

+31 45 578 2421