DSM neemt initiatief tot Food Boost Challenge in Limburg

DSM neemt initiatief tot Food Boost Challenge in Limburg 

Limburgse coalitie maakt zich sterk voor gezonde voeding in de regio

Heerlen, 14 september 2021 08.00 CET

DSM start samen met Limburgse onderwijsinstellingen, GGD Zuid Limburg, Brightlands Campus Greenport Venlo en andere partijen een vervolg op de Food Boost Challenge om gezonde voeding en een gebalanceerde leefstijl aantrekkelijker en interessanter te maken voor jongeren. 

DSM is vanaf de start partner van de Food Boost Challenge. Dit is een initiatief van Foodvalley NL, Medical Delta Living Lab VIT for Life en HortiHeroes. Zij brengen bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, en overheid bij elkaar. Het initiatief staat open voor iedereen die wil bijdragen. 

De Food Boost Challenge is een initiatief mét, voor en door jongeren. Ze worden betrokken van onderzoeksfase tot oplossing en uitvoering. Jongeren vragen elkaar wat zij zien als gezond eten, hoe belangrijk ze dat vinden, op basis waarvan ze kiezen, waaraan zij behoefte hebben en hoe zij denken dat hun eetgewoonten gezonder kunnen worden. Daarna worden ze uitgedaagd om zelf met ideeën te komen om gezonder eten aantrekkelijker te maken. De uitkomsten van deze gesprekken worden uitgewerkt met de hulp van kennisinstellingen, de expertise van DSM en andere partners. Op basis daarvan kunnen concepten ontstaan die deze uitkomsten verder brengen, bijvoorbeeld nieuwe lekkere en gezonde producten, apps of wearables, het anders inrichten van winkels en het aanpassen van de omgeving, zoals kantines en festivals, zodat jongeren daadwerkelijk gezonder gaan eten. 

Deze nieuwe Food Boost Challenge 2.0 is een vervolg op de eerste challenge die sinds de zomer van start is gegaan en gericht is op groente en fruit. Hierbij zijn diverse partners betrokken vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, en maatschappelijke organisaties. Deze partners krijgen in vervolgchallenges zoals deze de mogelijkheid om aan te haken. Opgedane ervaringen en de opgebouwde infrastructuur worden zo in iedere nieuwe Food Boost Challenge meegenomen.

Goede voeding is de basis van een goede gezondheid. Ziektes als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten komen wereldwijd steeds meer voor, ook in de regio Zuid-Limburg. Covid heeft hierin zeker niet geholpen. Er lopen in de regio Limburg verschillende initiatieven om het tij te keren, waarbij veel enthousiaste partijen zijn betrokken. Die brede inzet is hard nodig willen we het verschil kunnen maken. Met dit initiatief zoekt DSM de synergie waar dat kan en wil het bedrijf gezonde voeding een extra impuls geven.

Maatschappelijke betrokkenheid

DSM kondigt vandaag een reeks nieuwe, ambitieuze en specifieke commitments voor 2030 aan die een zinvolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de voedselsystemen in de wereld en zich richten op de gezondheid van mens, planeet en leefomgeving. De Food Boost Challenge is een van de manieren waarop we in Nederland invulling geven aan deze commitments.

DSM is al decennia lang maatschappelijk actief met jongeren in Zuid-Limburg – bijvoorbeeld met chemielessen van DSM’ers in de klas, de dag van de chemie op Chemelot en JetNet in Limburg. Activiteiten voor jongeren willen we graag voortzetten daar waar DSM heden ten dage veel kennis van heeft: voeding en gezondheid. DSM is een purpose led bedrijf dat trots is op zijn rijke historie in Zuid-Limburg en zich sterk verbonden voelt met de regio. Met de vele, succesvolle transformaties van DSM verandert ook de invulling van de maatschappelijke bijdrages van het bedrijf.

DSM gaat de komende jaren zijn expertise en kennis inzetten voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding en gezondheid. Met de Food Boost Challenge start DSM samen met partners de eerste van een reeks nieuwe, maatschappelijke initiatieven die één ding gemeen hebben: gezondheid door voeding.

Edith Schippers, president DSM Nederland: “Samen kunnen we de wereld veranderen. Ongezonde voeding leidt tot minder immuniteit, overgewicht en andere ziekten. Dit is een groeiend probleem, dat te groot is voor mensen om in hun eentje te veranderen. Met, voor en door jongeren willen wij samen met andere partijen dit gevecht aangaan. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor gezonder, lekker en voor iedereen toegankelijk eten. Doen jullie mee? “

Judith van der Horst-Graat, Innovation Lead Foodvalley NL: “Geweldig dat de Food Boost Challenge zo positief wordt ontvangen dat een tweede challenge nu al in opstart is in Zuid Limburg. Zo ontstaat een vliegwiel om jongeren gezonder te laten eten en gezonde voeding aantrekkelijker te maken.”    

Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo: “Ik ben blij dat onze food campus onderdeel is van dit gezamenlijke Limburgse initiatief om gezonde voeding naar een hoger plan te tillen. Alleen door samenwerking en dialoog kunnen we verandering teweeg brengen, met de jeugd als basis, en innovatieve slagkracht om ideeën te vertalen in concrete acties en producten.”  

Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Het belang van gezonde voeding is niet te onderschatten, dat begint bij jongeren en studenten. Daar willen we en moeten we in blijven investeren zoals we de afgelopen jaren al veelvuldig doen. Ik ben verheugd dat we nu ook samen met DSM en de andere partners in de regio onze kennis en kracht gaan inzetten om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder op te pakken.” 

Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur Vista College: “Het komt niet vaak voor dat grote bedrijven met in plaats van over jongeren willen praten. Wij zijn verheugd dat wij, naast ons VistaVitaal project, ook hier de handen ineen kunnen slaan, om gezamenlijk en samen met jongeren, een verschil te kunnen maken. Gezonde voeding moet iets vanzelfsprekends worden, daar dragen wij graag aan bij.”

Fons Bovens, directeur publieke gezondheid GGD Zuid Limburg: “Wij juichen initiatieven op het gebied van gezondheid altijd toe. Gezonde voeding en jeugd zijn pijlers onder het gezondheidsbeleid in Zuid Limburg en het programma Trendbreuk. We hopen dat dit initiatief een impuls geeft aan een stevig commitment van het bedrijfsleven aan onze gezamenlijke opgave om een gezondere generatie in onze regio te krijgen.”

Read the translation of the PR in English

Voor meer informatie

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

Koninklijke DSM

André van der Elsen
+31455782421

Food Boost Challenge