Productiecapaciteit mondmaskers en meltblown op eigen bodem

Productiecapaciteit mondmaskers en meltblown op eigen bodem

Heerlen, 02 december 2021 13.00 CET

Op 2 december 2021, verscheen een artikel in de Volkskrant over de door DSM en VDL opgezette productie van medische mondkapjes en het kritische filtermateriaal meltblown polypropyleen. We hechten aan transparantie en delen graag onze beweegredenen voor het opstarten van deze productiecapaciteit op eigen bodem

In het voorjaar van 2020 bereikte het tekort aan beschermingsmiddelen, zoals medische mondkapjes, voor zorgmedewerkers in Nederland een hoogtepunt. De grenzen voor mondkapjes gingen dicht. Landen zetten vol in op bescherming van hun inwoners en hielden export tegen. Naar aanleiding daarvan ontstond ook in Nederland een debat over de productie van mondkapjes, inclusief alle materialen, op Nederlandse bodem om daarmee ten tijde van crisis niet afhankelijk te zijn van buitenlandse aanbieders.

Als bedrijf heb je in zo’n ongekende crisis een keuze: je kunt afwachten, naar de overheid kijken en verder geen extra inspanningen doen. Of je kunt uit je comfortzone komen en op verzoek van en in samenwerking met de overheid je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. DSM heeft vanaf het begin van de coronacrisis gekozen om uit de comfortzone te komen en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Op verzoek van de Nederlandse overheid hebben we in zeer korte tijd i.s.m. onder andere Auping en Afpro volledige productieketens opgezet voor medische mondkapjes maar ook teststaafjes en desinfectiemiddelen, gedeeltelijk gedoneerd of tegen kostprijs dus zonder winstoogmerk uitgevoerd, om de acute nood te ledigen en zorgmedewerkers te beschermen.

In de maanden erna vroeg de overheid bedrijven om mee te denken over de opzet van een meer structurele infrastructuur en schaalbare productiecapaciteit van medische mondkapjes in Nederland, om zo in tijden van crisis minder afhankelijk te zijn van buitenlandse aanbieders. In dat stadium hebben DSM en de overheid met elkaar gesproken hoe we dit in Nederland van de grond konden krijgen, wat daarvoor nodig was en onder welke condities.

Het produceren van meltblown als commerciële bedrijfsactiviteit past niet in de strategie van DSM (we zijn immers een bedrijf in voeding, gezondheid en bioscience). Meewegend dat na de crisis de internationale markt zich weer zou herstellen en de vraag zou afnemen, hebben wij hierover dan ook echt getwijfeld. Toch hebben we de stap gezet, mede gezien het politieke en publieke debat dat wij toch ook in tijden van crisis onze zorgmedewerkers en bevolking zouden moeten kunnen voorzien van kwalitatief hoogwaardige mondkapjes. Dat vroeg ook behoorlijke investeringen van zowel DSM als VDL. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als groot internationaal bedrijf voelen, was DSM bereid te investeren in een volledige productiecapaciteit voor mondkapjes inclusief het belangrijke filtermateriaal op eigen bodem. We hebben hiertoe samen met VDL de joint-venture Dutch PPE Solutions opgezet (sept.2020). Omdat er voorspelbare risico’s waren (uitval van vraag na de crisis en herstel van de internationale markt etc.) heeft de nieuwe JV een garantiestelling van de overheid gekregen om een deel van de investeringsrisico’s te verkleinen.

Door de significante investeringen in de meltblownfabriek, de teruggelopen vraag en de overcapaciteit op de wereldmarkt is de meltblownproductie voor Dutch PPE Solutions op dit moment verliesgevend. De fabriek staat momenteel op standby. De productie kan onmiddellijk worden opgestart mocht dat nodig zijn. Daarmee is productiecapaciteit van deze kritische beschermingsmiddelen in Nederland vooralsnog geborgd.

Voor meer informatie

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

André van der Elsen

DSM Communicatie
+31 45 578 2421