Statement subsidies DSM hoofdkantoor

Statement subsidies DSM hoofdkantoor

Heerlen, 25 juli 2021 16.30 CET

In de berichtgeving van de afgelopen dagen over het voorgenomen besluit van DSM om een nieuw, duurzaam hoofdkantoor te bouwen in Maastricht is sprake van een aantal misverstanden. DSM hecht aan transparantie en daarom zetten we de feiten nog een keer op een rij. 

DSM’s besluit om te verhuizen naar een andere stad is enige tijd geleden genomen en staat vast. Deze verhuizing wordt uiteraard door DSM zelf gefinancierd. DSM krijgt hiervoor geen financiële bijdrage van de provincie, ook niet van de gemeente en heeft daar ook nooit om gevraagd. Er is derhalve geen sprake van een verhuisvergoeding.

DSM heeft in de maanden voorafgaand aan de beslissing voor de nieuwe locatie verschillende opties bekeken en uitgewerkt. Daarin kwamen Maastricht, Amsterdam of een locatie buiten Nederland als opties naar voren. 

DSM had een voorkeur voor Maastricht opdat daarmee het hoofdkantoor zou blijven in de regio Zuid Limburg waar de wortels van het bedrijf liggen. DSM is op zoek gegaan naar een locatie in Maastricht die aan onze eisen voor een nieuw hoofdkantoor zouden voldoen. De locatie van voormalige Euroscoop en Ambachtsschool is uiteindelijk als mogelijkheid omarmd en de business case is voor deze locatie verder uitgewerkt. 

De business case voor het bouwen van een nieuw hoofdkantoor op deze locatie was echter zeer uitdagend. De kosten en financiering zouden veel hoger uitvallen dan in bijvoorbeeld Amsterdam. De prijs per vierkante meter die DSM in Maastricht zou moeten betalen, was zo’n twee keer zo hoog als DSM zou moeten betalen voor een kantoor aan de Zuid-as in Amsterdam. Dit grote verschil in kosten zette de keuze voor Maastricht onder grote druk. 

DSM heeft vervolgens samen met de projectontwikkelaar alles op alles gezet om de business case Maastricht alsnog vergelijkbaar en daarmee haalbaar te maken. In dat stadium hebben de gemeente Maastricht en provincie Limburg aangeboden mee te kijken naar mogelijkheden. 

DSM heeft de bouwplannen aangepast en onderdelen geschrapt en versoberd, de projectontwikkelaar heeft een bijdrage geleverd onder andere door een andere  financieringsvorm en termijnen en ook de gemeente en provincie hebben DSM gewezen op mogelijkheden binnen bestaande subsidies voor behoud van werkgelegenheid, verduurzamen en herstel van historische monumenten. Zij hebben aangegeven dat daar in totaal 3,5 miljoen beschikbaar kan worden gemaakt. De subsidies van gemeente en provincie zijn bestaande subsidieregelingen voor behoud van werkgelegenheid, verduurzaming en herstel van monumenten, waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Voor nadere uitleg verwijzen wij naar de openbare stukken die in het kader van besluitvorming in de gemeente en provincie zijn gedeeld. 

De subsidie is ongeveer vijf procent van de geschatte investering die DSM moet doen om het monumentale pand duurzaam, energieneutraal op te knappen, en zo een nieuw 'leven' te geven en met een nieuw te bouwen deel te verbinden.  

Het totaal aan inspanningen van DSM, de projectontwikkelaar en de subsidiemogelijkheden via gemeente en provincie hebben het financiële plaatje van de locatie in Maastricht vergelijkbaar gemaakt met dat van een toplocatie in Amsterdam, waardoor het voor DSM een reële keuzemogelijkheid werd. 

Met andere woorden, bovenstaande, gezamenlijke acties, inclusief de subsidiemogelijkheden bij gemeente en provincie, zijn doorslaggevend geweest voor DSM om het hoofdkantoor in Maastricht, Zuid Limburg te willen vestigen.

Vragen en Antwoorden

Is de subsidie van gemeente en provincie voor behoud van werkgelegenheid, het verduurzamen en herstellen van het historische pand in Maastricht doorslaggevend geweest voor DSM’s beslissing om een nieuw hoofdkantoor te bouwen in Maastricht? 

Ja. Gebleken is dat zonder deze inspanningen de prijs per vierkante meter veel hoger lag dan op een toplocatie aan de Zuid as in Amsterdam. Daarmee zijn de subsidies een belangrijke component om de business case op acceptabel niveau te krijgen. De gezamenlijke inspanningen van DSM, de projectontwikkelaar en de gemeente Maastricht en provincie Limburg hebben de business case op een vergelijkbaar niveau met andere locaties buiten Limburg gebracht. 

Gaat DSM het voorgenomen besluit om een nieuw hoofdkantoor te bouwen in Maastricht heroverwegen als de provincie en gemeente besluiten de verduurzamingssubsidie niet toe te kennen? 

Het besluit van DSM om het hoofdkantoor te verplaatsen staat vast. De locatie Maastricht is de locatie waar wij graag naartoe zouden gaan. Het besluit daartoe is genomen op basis van de kennis die we op dat moment hadden. Daarvan maken ook de subsidiemogelijkheden deel uit. Uiteraard zijn er nog verschillende procedures te doorlopen om te kijken of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, denk aan bestemmingsplanwijzigingen en andere procedures. 

Overweegt DSM om geen aanspraak te maken op de subsidieregelingen van provincie en gemeente Maastricht?

De subsidies zijn een belangrijke component van het totaal aan aanpassingen van de business case om die op een vergelijkbaar niveau te krijgen. DSM is vol vertrouwen dat het gebruik kan maken van de bestaande subsidieregelingen voor behoud van werkgelegenheid, verduurzaming en herstel van monumenten. 

Overweegt DSM verdere besparingen in de bouwplannen door te voeren om geen aanspraak te hoeven maken op subsidies?

DSM gaat het kantoor voor lange periode leasen, en wordt dus geen eigenaar. Voor ons als bedrijf is het belangrijk dat we een vergelijkbare prijs per vierkante meter in Maastricht betalen als we op andere toplocaties in Nederland zouden moeten betalen voor dezelfde kwaliteit. 

Sommige media spreken van een verhuisvergoeding. Is dat juist? 

Nee, dat is niet juist. DSM betaalt alle verhuiskosten zelf. 

In sommige media wordt gesuggereerd dat DSM het besluit om naar Maastricht te gaan al had genomen voordat de subsidies ter sprake kwamen. Klopt dat? 

Nee, dat is onjuist. DSM’s besluit om het hoofdkantoor te verplaatsen van Heerlen naar een andere stad stond wel vast. Het besluit om te verhuizen was dus wel genomen. Waar naartoe was de volgende stap. Dat besluit was niet genomen. 

DSM heeft een voorkeur voor de regio Zuid Limburg, omdat de wortels van het bedrijf daar liggen. Voorwaarde was wel dat een locatie werd gevonden die aan de eisen voldeed en dat de prijs per vierkante meter vergelijkbaar was met de andere opties. Het bleek echter alle hens aan dek te zijn om voor een vergelijkbare prijs per vierkante meter in Maastricht een kantoor te kunnen bouwen en huren dat aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als er op de andere locaties beschikbaar was (en is). Iedereen heeft bijgedragen om het haalbaar te maken, zowel DSM in het terugschroeven van de eisen, als de projectontwikkelaar, als de provincie en gemeente die subsidiemogelijkheden voor behoud van werkgelegenheid, historisch erfgoed en duurzaamheidsdoeleinden ter beschikking stelden.  

Heeft DSM overwogen om een nieuw hoofdkantoor in de huidige standplaats Heerlen te verwezenlijken? 

Nee. DSM heeft in Limburg bewust gekozen voor Maastricht. Onder andere vanwege de Europese uitstraling en internationale karakter van de stad, onder andere belangrijk voor het aantrekken van nieuw jong talent, de faciliteiten van de stad, de ligging van de bouwlocatie op een steenworp afstand van het station en midden in het stadscentrum. 

Sommige bronnen beweren dat de subsidies zijn bedoeld om een impuls te geven aan dorps en kleine kernen, buurten en wijken in Limburg. Klopt dat? 

In een schriftelijke toelichting van gedeputeerde Satijn aan de Provinciale Staten op 15 juli licht hij e.e.a. toe, onder het kopje Transformatie en Verduurzamingsambities 

Graag verwijzen we voor nadere informatie door naar de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

Voor meer informatie

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

Media Relaties


+31 45 578 2421