DSM-reactie op NRC-artikel

20-01-2023

Wij hebben kennisgenomen van een artikel in NRC over Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) in relatie tot DSM. Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld. Het artikel is samengesteld uit een mix van opinies, interpretaties, en zienswijzen. Het artikel doet geen recht aan de relatie tussen DSM en PDN in de afgelopen 20 jaar.

  • Alle besluiten zijn gepubliceerd in jaarverslagen en de besluiten zijn aan de kant van DSM genomen samen met de vakbeweging. Alle informatie is dus continu openbaar geweest en daarmee is de beschuldiging dat informatie is achtergehouden pertinent onjuist (zie ook verklaring van PDN).   
  • Het artikel gaat over besluiten die 17 jaar geleden en de jaren daarna door DSM zijn genomen. In 2006 is PDN verzelfstandigd, dus los komen te staan van DSM. Toen is de overstap gemaakt van DB – waar de pensioenuitkomst wordt gegarandeerd - naar CDC – waar de premie wordt gegarandeerd. Dit is in bijna heel Nederland bij de meeste pensioenfondsen in deze periode gebeurd.
  • In die tijd had het pensioenfonds een buffer van meer dan 40% (dekkingsgraad lag boven de 140%), veel hoger dat wettelijk vereist, er was dus geen noodzaak deze buffer verder op te hogen.
  • In dezelfde periode heeft er een fusie plaatsgevonden tussen het pensioenfonds Chemie van DSM en het pensioenfonds van Gist Brocades. DSM heeft een storting gedaan in het nieuwe fonds om de dekkingsgraad gelijk te krijgen en op hoog niveau (boven 140%).
  • Omdat DSM geld heeft gestort, is er tegelijkertijd een afspraak gemaakt dat – als de buffer boven de 35% is – DSM een premiekorting zou krijgen (dat is dus een voorwaardelijke premiekorting). Dat is 2 keer ook gebeurd. Dat moeten we zien in de context van die tijd en de afspraak die is gemaakt toen DSM geld in de kas van het pensioenfonds stortte. In de jaren ervoor had een politieke discussie gewoed over de hoge buffers van pensioenfondsen en de politieke wens die af te bouwen.
  • Met name in de jaren van de financiële crisis en met een extreem lage rente was het fonds - net als heel veel andere pensioenfondsen in Nederland - helaas niet in staat om te indexeren.
  • De financiële situatie van het fonds is inmiddels sterk verbeterd. In juni 2022 kon PDN voor het eerst weer een beetje indexeren, en voor 2023 is de indexatie substantieel, 10,02% voor de gepensioneerde deelnemers en 3,11% voor de actieve deelnemers.  
  • PDN heeft een onafhankelijk bestuur. DSM levert 4 bestuursleden aan het fonds (de andere 4 zijn afkomstig van werknemers en gepensioneerden). De huidige voorzitter is afkomstig van de werkgever, de vice-voorzitter van de gepensioneerden. Bestuursleden van PDN opereren zonder last of ruggespraak. Zo’n paritair bestuur is niet ongebruikelijk in Nederland.
  • We zijn bekend met de argumenten van een beperkt aantal gepensioneerde deelnemers die boos is over besluiten van DSM en PDN die zo’n 17 jaar geleden zijn genomen. Zij zijn ook ontevreden over de indexatie en zijn van mening dat er maximaal moet worden geïndexeerd.