Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 9 mei 2018 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 65,96% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

×

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2017 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De implementatie van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code werd toegelicht.

Agendapunt 4

De uitvoering in 2017 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 5

De jaarrekening 2017 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen143.828.964447.17731.499144.307.640
%99,690,31 100,00

Agendapunt 6a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 6b

De dividenduitkering over 2017 van €1,85 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.254.32623.00131.4144.308.727
%99,980,02 100,00

Agendapunt 7a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen142.045.4941.347.083916.155144.308.732
%99,060,94 100,00

Agendapunt 7b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen142.047.4191.347.183916.802144.311.404
%99,060,94 100,00

Agendapunt 8

Geraldine Matchett werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.277.8392.82931.4144.312.068
%100,000,00 100,00

Agendapunt 9

Rob Routs werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen121.995.30421.985.937331.017144.312.258
%84,7315,27 100,00

Agendapunt 10

De externe accountant werd herbenoemd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.162.848116.13231.865144.310.845
%99,920,08 100,00

Agendapunt 11a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen126.332.52117.944.52631.515144.308.562
%87,5612,44 100,00

Agendapunt 11b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen110.160.72834.118.66331.404144.310.795
%76,3523,65 100,00

Agendapunt 12

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen143.384.540886.34339.912144.310.795
%99,390,61 100,00

Agendapunt 13

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.216.77462.2131.4144.310.384
%99,960,04 100,00

Agendapunt 14

De wijziging van de statuten werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.275.39294635.162144.311.500
%100,000,00 100,00

Gepubliceerd 09 mei 2018

Lees meer