Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 9 mei 2018 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 65,96% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

×

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2017 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De implementatie van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code werd toegelicht.

Agendapunt 4

De uitvoering in 2017 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 5

De jaarrekening 2017 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 143.828.964 447.177 31.499 144.307.640
% 99,69 0,31   100,00

Agendapunt 6a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 6b

De dividenduitkering over 2017 van €1,85 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.254.326 23.001 31.4 144.308.727
% 99,98 0,02   100,00

Agendapunt 7a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 142.045.494 1.347.083 916.155 144.308.732
% 99,06 0,94   100,00

Agendapunt 7b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 142.047.419 1.347.183 916.802 144.311.404
% 99,06 0,94   100,00

Agendapunt 8

Geraldine Matchett werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.277.839 2.829 31.4 144.312.068
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 9

Rob Routs werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 121.995.304 21.985.937 331.017 144.312.258
% 84,73 15,27   100,00

Agendapunt 10

De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.162.848 116.132 31.865 144.310.845
% 99,92 0,08   100,00

Agendapunt 11a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 126.332.521 17.944.526 31.515 144.308.562
% 87,56 12,44   100,00

Agendapunt 11b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 110.160.728 34.118.663 31.404 144.310.795
% 76,35 23,65   100,00

Agendapunt 12

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 143.384.540 886.343 39.912 144.310.795
% 99,39 0,61   100,00

Agendapunt 13

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.216.774 62.21 31.4 144.310.384
% 99,96 0,04   100,00

Agendapunt 14

De wijziging van de statuten werd goedgekeurd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.275.392 946 35.162 144.311.500
% 100,00 0,00   100,00

Gepubliceerd 09 mei 2018

Lees meer