Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 3 mei 2017 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 64,51% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

×

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond):

Agendapunt 2

THet jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2016 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De uitvoering in 2016 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4

De jaarrekening 2016 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen141.055.87910043.259141.099.238
%100,000,00 100,00

Agendapunt 5a

De wijziging van de statuten werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.051.9101.042.8503.208141.097.968
%99,260,74 100,00

Agendapunt 5b

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5c

De dividenduitkering over 2016 van €1,75 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen141.096.23803141.099.238
%100,000,00 100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen139.796.445724.313578.486141.099.244
%99,480,52 100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen139.786.297725.156588.041141.099.494
%99,480,52 100,00

Agendapunt 7

Dimitri de Vreeze werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur..

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.829.2216.875195.695141.031.791
%100,000,00 100,00

Agendapunt 8a

John Ramsay werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.385.693557.314156.487141.099.494
%99,600,40 100,00

Agendapunt 8b

Frits Dirk van Paasschen werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.378.153565.354155.986141.099.493
%99,600,40 100,00

Agendapunt 9

De externe accountant werd herbenoemd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen139.900.6181.127.39069.7141.097.708
%99,200,80 100,00

Agendapunt 10a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen127.145.03013.884.58569.587141.099.202
%90,159,85 100,00

Agendapunt 10b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen109.256.98531.770.73471.514141.099.233
%77,4722,53 100,00

Agendapunt 11

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.625.328388.51685.645141.099.489
%99,720,28 100,00

Agendapunt 12

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.713.143386.3460141.099.489
%99,730,27 100,00

Gepubliceerd 03 mei 2017

Lees meer