dsm-firmenich draagt DSM Pension Services over aan Pensioenfonds DSM Nederland

Persbericht

Heerlen, 13 juli 2023

dsm-firmenich, vernieuwers in voeding, gezondheid en beauty, maakt bekend dat het overeenstemming heeft bereikt over de overdracht van zijn Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie (DSM Pension Services of DPS) inclusief alle ~70 medewerkers aan Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), de onafhankelijke beheerder van het pensioenfonds van 16 ondernemingen. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen. 

Deze transactie verzekert de hoogwaardige dienstverlening van DPS en haar mensen voor de langere termijn en komt daarmee ten goede aan de deelnemers en pensioengerechtigden van PDN.

PDN werd opgericht als het pensioenfonds van DSM in Nederland, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een onafhankelijke beheerder van de collectieve pensioenregelingen van 16 ondernemingen met 27.000 deelnemers. De transactie van vandaag is het resultaat van een strategische heroriëntatie die in juni 2022 begon om een nieuw thuis te vinden en een goede toekomst voor DSM Pension Services veilig te stellen.

Read the press release in English.

Meer informatie

Lieke de Jong-Tops

Senior Communications Manager
+31 45 578 2420
media.contacts@dsm.com

Dave Huizing

Vice President Investor Relations
+31 45 578 2864
investor.relations@dsm.com

dsm-firmenich Media Relations
tel. +31455782421