Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 28 april 2011 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal ca. 60% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2010 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.770.45731.4755.986124.807.918
%99,970,03 100,00

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 4b

De dividenduitkering over 2010 van €1,35 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€0,95 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd. 

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.802.3043.4152.199124.807.918
%100,000,00 100,00

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen123.905.631691.363209.438124.806.432
%99,450,55 100,00

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen123.894.445691.378209.09124.794.913
%99,450,55 100,00

Agendapunt 6a

De heer Stephan Tanda werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.292.91098.043416.954124.807.907
%99,920,08 100,00

Agendapunt 6b

De heer Stefan Doboczky werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.288.29798.967420.643124.807.907
%99,920,08 100,00

Agendapunt 7

Mevrouw Pauline van der Meer Mohr werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.317.59172.292414.639124.804.522
%99,940,06 100,00

Agendapunt 8

Het voorstel tot aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.756.89137.1510.482124.804.523
%99,970,03 100,00

Agendapunt 9a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen123.550.9861.250.3783.154124.804.518
%99,001,00 100,00

Agendapunt 9b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen108.911.75215.886.0046.776124.804.532
%87,2712,73 100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.283.218509.0312.213124.804.461
%99,590,41 100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal, zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2010).

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.571.460226.9455.041124.803.446
%99,820,18 100,00

Agendapunt 12

Het voorstel tot wijziging van de statuten werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen124.640.484155.7417.421124.803.646
%99,880,12 100,00

Gepubliceerd 28 apr 2011

Lees meer

 • Managing Board

  Managing Board

  Profiles, roles and responsibilities of DSM's Managing Board and its Members.

 • Financial results & presentations

  Financial results & presentations

  Instant overview of the financial results, presentations, updates & AGMs and all DSM's financial and regulatory press releases from the last decade.

 • Corporate Governance

  Corporate Governance

  We believe in doing business the right way: from our management and supervisory boards, to our code of business conduct, to our position papers and statements on key industry issues.