Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 7 mei 2014 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 61% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De uitvoering in 2013 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 4

De jaarrekening 2013 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen130.670.15039.998258.405130.968.553
%99,970,03 100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2013 van €1,65 per gewoon aandeel werd vastgesteld. Het voorstel het slotdividend (€1,15 per gewoon aandeel) in contanten of in de vorm van gewone aandelen uit te keren naar keuze van de aandeelhouder, werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen129.539.7521.173.796255.380130.968.928
%99,100,90 100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen128.541.6532.163.362264.465130.969.480
%98,341,66 100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen128.541.9542.164.071262.903130.968.928
%98,341,66 100,00

Agendapunt 7a

De heer Rolf-Dieter Schwalb werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen130.631.0536.541330.780130.968.374
%99,990,01 100,00

Agendapunt 7b

Mevrouw Geraldine Matchett werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen130.621.71513.964333.803130.969.482
%99,990,01 100,00

Agendapunt 8a

De heer Rob Routs werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen121.531.9777.749.6391.685.258130.966.874
%94,015,99 100,00

Agendapunt 8b

De heer Tom de Swaan werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen103.143.43027.489.222334.222130.966.874
%78,9621,04 100,00

Agendapunt 9

KPMG Accountants NV werd benoemd als accountant van Koninklijke DSM NV.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen128.035.8072.375.957552.364130.964.128
%98,181,82 100,00

Agendapunt 10a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen107.944.26322.762.753257.438130.964.454
%82,5817,42 100,00

Agendapunt 10b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen104.713.05625.993.684257.712130.964.452
%80,1119,89 100,00

Agendapunt 11

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen129.424.1681.248.343291.142130.963.653
%99,040,96 100,00

Agendapunt 12

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen130.701.6366.048255.630130.963.314
%100,000,00 100,00

Gepubliceerd 07 mei 2014

Lees meer