Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 8 mei 2019 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 69,24% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2018 werd toegelicht.

Agendapunt 3a

De uitvoering in 2018 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 3b

De wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen147.162.3343.806.9581.906.481152.875.773
%97,482,52 100,00

Agendapunt 3c

De wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen150.431.5392.372.21172.018152.875.768
%98,451,55 100,00

Agendapunt 4

De jaarrekening 2018 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen151.928.575774.838166.190152.869.603
%99,490,51 100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2018 van €2,30 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen152.205.508605.13359.219152.869.860
%99,600,40 100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen150.555.2261.865.748451.030152.872.004
%98,781,22 100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen150.554.0031.867.022451.225152.872.250
%98,781,22 100,00

Agendapunt 7a

Mvr. Pauline van der Meer Mohr werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen152.462.729156.895252.636152.872.260
%99,900,10 100,00

Agendapunt 7b

Mvr. Erica Mann werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen152.639.413153.31779.530152.872.260
%99,900,10 100,00

Agendapunt 8

De externe accountant werd herbenoemd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen152.426.995373.75771.292152.872.044
%99,760,24 100,00

Agendapunt 9a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen131.500.55020.835.555535.521152.871.626
%86,3213,68 100,00

Agendapunt 9b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen132.754.87520.117.2340152.872.109
%86,8413,16 100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen151.250.1491.495.141126.818152.872.108
%99,020,98 100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen151.588.1161.283.9930152.872.109
%99,160,84 100,00

Gepubliceerd 08 mei 2019

Lees meer