Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd gehouden op 8 mei 2019 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders vertegenwoordigden in totaal 69,24% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is een.

Samenvatting van de besluiten

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2018 werd toegelicht.

Agendapunt 3a

De uitvoering in 2018 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 3b

De wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 147.162.334 3.806.958 1.906.481 152.875.773
% 97,48 2,52   100,00

Agendapunt 3c

De wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 150.431.539 2.372.211 72.018 152.875.768
% 98,45 1,55   100,00

Agendapunt 4

De jaarrekening 2018 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 151.928.575 774.838 166.190 152.869.603
% 99,49 0,51   100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2018 van €2,30 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 152.205.508 605.133 59.219 152.869.860
% 99,60 0,40   100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 150.555.226 1.865.748 451.030 152.872.004
% 98,78 1,22   100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 150.554.003 1.867.022 451.225 152.872.250
% 98,78 1,22   100,00

Agendapunt 7a

Mvr. Pauline van der Meer Mohr werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 152.462.729 156.895 252.636 152.872.260
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 7b

Mvr. Erica Mann werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 152.639.413 153.317 79.530 152.872.260
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 8

De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 152.426.995 373.757 71.292 152.872.044
% 99,76 0,24   100,00

Agendapunt 9a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 131.500.550 20.835.555 535.521 152.871.626
% 86,32 13,68   100,00

Agendapunt 9b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 132.754.875 20.117.234 0 152.872.109
% 86,84 13,16   100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 151.250.149 1.495.141 126.818 152.872.108
% 99,02 0,98   100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 151.588.116 1.283.993 0 152.872.109
% 99,16 0,84   100,00

Gepubliceerd 08 mei 2019

Lees meer