Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd op 6 mei 2021 virtueel gehouden in verband met de Covid-19 maatregelen en van kracht zijnde spoedwetgeving.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders stemden in totaal met 73,52% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Het aantal stemmen per aandeel is 1 en het aantal uitstaande aandelen op 8 april 2021, de registratiedatum, was 216.696.821.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen).

Agendapunt 2

De wijziging van de statuten werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 158.034.807 1.253.156 16.769 159.304.732
% 99,21 0,79   100,00

Agendapunt 3

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2020 werd toegelicht.

Agendapunt 4

De vergadering heeft een positief advies uitgebracht over het bezoldigingsverslag van 2020.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.681.384 10.165.577 4.457.815 159.304.776
% 93,44 6,56   100,00

Agendapunt 5

De jaarrekening 2020 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 157.866.339 451 1.437.986 159.304.776
% 100,00 0,00   100,00

Agendapunt 6a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 6b

De dividenduitkering over 2020 van €2,40 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 157.126.687 2.173.568 4.521 159.304.776
% 98,64 1,36   100,00

Agendapunt 7a

Aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 154.433.736 4.346.027 525.013 159.304.776
% 97,26 2,74   100,00

Agendapunt 7b

Aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 154.433.847 4.346.032 524.897 159.304.776
% 97,26 2,74   100,00

Agendapunt 8

Dimitri de Vreeze werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 158.812.456 157.053 335.267 159.304.776
% 99,90 0,10   100,00

Agendapunt 9a

Frits van Paasschen werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 156.717.729 2.251.740 335.307 159.304.776
% 98,58 1,42   100,00

Agendapunt 9b

John Ramsay werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 151.049.321 7.918.625 336.830 159.304.776
% 95,02 4,98   100,00

Agendapunt 9c

Carla Mahieu werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 140.195.339 19.097.501 11.936 159.304.776
% 88,01 11,99   100,00

Agendapunt 9d

Corien M. Wortmann-Kool werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 157.454.037 1.080.722 770.017 159.304.776
% 99,32 0,68   100,00

Agendapunt 10

De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 157.139.612 1.905.927 259.237 159.304.776
% 98,80 1,20   100,00

Agendapunt 11a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 141.383.376 17.908.884 12.516 159.304.776
% 88,76 11,24   100,00

Agendapunt 11b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 144.409.239 14.882.057 13.480 159.304.776
% 90,66 9,34   100,00

Agendapunt 12

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 157.495.735 1.633.052 175.989 159.304.776
% 98,97 1,03   100,00

Agendapunt 13

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 158.420.054 867.964 16.758 159.304.776
% 99,46 0,54   100,00

Gepubliceerd 06 mei 2021

Lees meer