Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd op 6 mei 2021 virtueel gehouden in verband met de Covid-19 maatregelen en van kracht zijnde spoedwetgeving.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders stemden in totaal met 73,52% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Het aantal stemmen per aandeel is 1 en het aantal uitstaande aandelen op 8 april 2021, de registratiedatum, was 216.696.821.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen).

Agendapunt 2

De wijziging van de statuten werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen158.034.8071.253.15616.769159.304.732
%99,210,79 100,00

Agendapunt 3

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2020 werd toegelicht.

Agendapunt 4

De vergadering heeft een positief advies uitgebracht over het bezoldigingsverslag van 2020.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.681.38410.165.5774.457.815159.304.776
%93,446,56 100,00

Agendapunt 5

De jaarrekening 2020 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen157.866.3394511.437.986159.304.776
%100,000,00 100,00

Agendapunt 6a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 6b

De dividenduitkering over 2020 van €2,40 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen157.126.6872.173.5684.521159.304.776
%98,641,36 100,00

Agendapunt 7a

Aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen154.433.7364.346.027525.013159.304.776
%97,262,74 100,00

Agendapunt 7b

Aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen154.433.8474.346.032524.897159.304.776
%97,262,74 100,00

Agendapunt 8

Dimitri de Vreeze werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen158.812.456157.053335.267159.304.776
%99,900,10 100,00

Agendapunt 9a

Frits van Paasschen werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen156.717.7292.251.740335.307159.304.776
%98,581,42 100,00

Agendapunt 9b

John Ramsay werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen151.049.3217.918.625336.830159.304.776
%95,024,98 100,00

Agendapunt 9c

Carla Mahieu werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen140.195.33919.097.50111.936159.304.776
%88,0111,99 100,00

Agendapunt 9d

Corien M. Wortmann-Kool werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen157.454.0371.080.722770.017159.304.776
%99,320,68 100,00

Agendapunt 10

De externe accountant werd herbenoemd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen157.139.6121.905.927259.237159.304.776
%98,801,20 100,00

Agendapunt 11a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen141.383.37617.908.88412.516159.304.776
%88,7611,24 100,00

Agendapunt 11b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen144.409.23914.882.05713.480159.304.776
%90,669,34 100,00

Agendapunt 12

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen157.495.7351.633.052175.989159.304.776
%98,971,03 100,00

Agendapunt 13

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen158.420.054867.96416.758159.304.776
%99,460,54 100,00

Gepubliceerd 06 mei 2021

Lees meer