Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd op 8 mei 2020 volledig virtueel gehouden in verband met de Covid-19 maatregelen en van kracht zijnde spoedwetgeving.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders stemden in totaal met 73,60% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is 1 en het aantal uitstaande aandelen op 10 april 2020, registratiedatum, was 214.250.221.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen).

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2019 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De vergadering heeft een positief advies uitgebracht over het bezoldigingsverslag van 2019.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen145.610.4678.993.4463.092.429157.696.342
%94,185,82 100,00

Agendapunt 4

De jaarrekening 2019 werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen157.141.056444.173111.113157.696.342
%99,720,28 100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2019 van €2,40 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen154.377.5253.315.1513.666157.696.342
%97,902,10 100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen155.358.5921.965.702372.048157.696.342
%98,751,25 100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen155.358.5921.965.702372.048157.696.342
%98,751,25 100,00

Agendapunt 7a

Rob Routs werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen155.004.0862.160.164532.092157.696.342
%98,631,37 100,00

Agendapunt 7b

Eileen Kennedy werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen156.913.791768.86113.69157.696.342
%99,510,49 100,00

Agendapunt 7c

Pradeep Pant werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen156.714.975831.813149.554157.696.342
%99,470,53 100,00

Agendapunt 7d

Thomas Leysen werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen156.139.1731.407.503149.666157.696.342
%99,110,89 100,00

Agendapunt 8

De externe accountant werd herbenoemd.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen156.348.739807.053540.55157.696.342
%99,490,51 100,00

Agendapunt 9a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen135.752.01821.944.3240157.696.342
%86,0813,92 100,00

Agendapunt 9b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen137.388.94820.307.3940157.696.342
%87,1212,88 100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen153.306.1844.247.184142.974157.696.342
%97,302,70 100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

 VoorTegenOnthoudingTotaal
Stemmen155.931.7871.764.5550157.696.342
%98,881,12 100,00

Gepubliceerd 08 mei 2020

Lees meer