Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

Besluiten en stemmingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. werd op 8 mei 2020 volledig virtueel gehouden in verband met de Covid-19 maatregelen en van kracht zijnde spoedwetgeving.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders stemden in totaal met 73,60% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Het aantal stemmen per aandeel is 1 en het aantal uitstaande aandelen op 10 april 2020, registratiedatum, was 214.250.221.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen).

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2019 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De vergadering heeft een positief advies uitgebracht over het bezoldigingsverslag van 2019.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 145.610.467 8.993.446 3.092.429 157.696.342
% 94,18 5,82   100,00

Agendapunt 4

De jaarrekening 2019 werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 157.141.056 444.173 111.113 157.696.342
% 99,72 0,28   100,00

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5b

De dividenduitkering over 2019 van €2,40 per gewoon aandeel werd vastgesteld.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 154.377.525 3.315.151 3.666 157.696.342
% 97,90 2,10   100,00

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 155.358.592 1.965.702 372.048 157.696.342
% 98,75 1,25   100,00

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 155.358.592 1.965.702 372.048 157.696.342
% 98,75 1,25   100,00

Agendapunt 7a

Rob Routs werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 155.004.086 2.160.164 532.092 157.696.342
% 98,63 1,37   100,00

Agendapunt 7b

Eileen Kennedy werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 156.913.791 768.861 13.69 157.696.342
% 99,51 0,49   100,00

Agendapunt 7c

Pradeep Pant werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 156.714.975 831.813 149.554 157.696.342
% 99,47 0,53   100,00

Agendapunt 7d

Thomas Leysen werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 156.139.173 1.407.503 149.666 157.696.342
% 99,11 0,89   100,00

Agendapunt 8

De externe accountant werd herbenoemd.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 156.348.739 807.053 540.55 157.696.342
% 99,49 0,51   100,00

Agendapunt 9a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 135.752.018 21.944.324 0 157.696.342
% 86,08 13,92   100,00

Agendapunt 9b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 137.388.948 20.307.394 0 157.696.342
% 87,12 12,88   100,00

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 153.306.184 4.247.184 142.974 157.696.342
% 97,30 2,70   100,00

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.

  Voor Tegen Onthouding Totaal
Stemmen 155.931.787 1.764.555 0 157.696.342
% 98,88 1,12   100,00

Gepubliceerd 08 mei 2020

Lees meer